Školitelé PhD — FF: Teorie a dějiny vědy (6101V031)

Zápisy z jednání