Školitelé PhD — FF: Český jazyk (7310V032)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — FF: Paleoslovenistika a slovanské jazyky (7310V120)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — FF: Srovnávací indoevropská jazykověda (7310V170)

Zápisy z jednání