Školitelé PhD — FSS: Sociologie (6703V004)

Zápisy z jednání