Školitelé PhD — PřF: Algebra, teorie čísel a matematická logika (1101V005)

Zápisy z jednání