Školitelé PhD — PřF: Matematická analýza (1101V014)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — PřF: Obecné otázky matematiky (1101V025)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — PřF: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (1101V047)

Zápisy z jednání