Školitelé PhD — PřF: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.) (1302V007)

Zápisy z jednání