Školitelé PhD — PřF: Organická chemie (1402V001)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — PřF: Fyzikální chemie (angl.) (1404V001)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — PřF: Biomolekulární chemie (angl.) (1406V004)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — PřF: Strukturní biologie (1515V013)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — PřF: Bio-omika (1515V014)

Zápisy z jednání