Varování:

Nebyly zadány potřebné parametry.

 1. Aprobační komise
 2. Akademický senát
 3. Disciplinární komise
 4. Emeritní profesoři
 5. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Katedra environmentálních studií
  • Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
 6. Mezinárodní vědecká rada
 7. Kolegium děkana
 8. Knihovní komise
 9. Dislokační komise
  • Středoevropský technologický institut
 10. Ekonomická komise
 11. Ediční rada (vědecká redakce)
 12. Etická komise
 13. Etická komise pro výzkum
 14. IT komise
  • Středoevropský technologický institut
 15. Ubytovací komise
 16. Rada pro kulturu a umění
 17. Komise pro rozvoj a zajištění kvality doktorského studia
 18. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 19. Panel pro rovné příležitosti
 20. Redakční rada Magazínu M
 21. Rada pro informační technologie
 22. Rada pro transfer technologií
 23. Stipendijní komise
 24. Komise pro stravovací politiku
 25. Programová rada Univerzitního centra Telč
 26. Rada pro rozvoj výzkumných infrastruktur
 27. Rada pro výstavbu
 28. Programová rada Univerzity třetího věku
 29. Komise pro pediatrickou specializaci
 30. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 31. Kolegium rektora
 32. Kolegium ředitele
 33. Rozšířené kolegium rektora
 34. Komise pro technický rozvoj
 35. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 36. Rozšířené kolegium děkana
 37. Legislativní rada
 38. Likvidační komise
 39. Oborová komise
 40. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 41. Oborová rada
 42. Porada vedení
 43. Pracovní skupina pro elektronickou prezentaci
 44. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 45. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 46. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 47. Rada garantů studijních programů
 48. Rozvrhová komise
 49. Rada pro vnitřní hodnocení
 50. Zástupci MU v RVŠ
 51. Správní rada
 52. Vedení
 53. Vědecká rada