Komunitní síť

 • 1.Zůstává přístup k IS MU i osobám, které již odešly ze školy?
  Ano. I po ukončení studentského i zaměstnaneckého vztahu můžete mít zájem být s institucí dál v kontaktu. Nadále funguje vaše učo a heslo pro přístup, e-mailová schránka a možnost používat různé komunikační agendy (Vývěska, Diskuse, ...). Možnosti některých agend mohou být omezené.

  Smyslem zachovaného přístupu do IS MU je například

  • umožnit Vám kontakt s bývalými spolužáky či spolupracovníky,
  • umožnit Vám snadno podat přihlášku k dalšímu studiu či zakoupit kurzy celoživotního vzdělávání v Obchodním centru,
  • umožnit Vám přístup k výukovým materiálům (Vaše studijní výsledky, studijní materiály ap.).

 • 2.Co je přesně Komunitní síť MU?
  Uživatelé mají v IS MU dostupný rozcestník Komunita, na kterém jsou soustředěny komunikační agendy a informační zdroje, o kterých lze předpokládat, že mohou být pro daného uživatele užitečné. Základním členěním všech uživatelů Komunitní sítě je prostřednictvím studijních programů které sdružují osoby bez ohledu na rok absolvování. Komunitní síť spojuje nejen absolventy, ale také současné studenty a vyučující předmětů daného programu a osoby, které se do programu zapojily ze zájmu. Program tak tvoří odborně zaměřenou tématickou skupinu lidí s časovým vývojem v dané vědní oblasti.

  Informační systém Komunita

  Absolventi obecně mohou mít přístup k určitým aplikacím či funkcím IS MU, ke kterým nemají přístup jiní neaktivní uživatelé (bývalí pracovníci či neúspěšní studenti).

  Do Komunitní sítě byli zařazeni všichni absolventi od vzniku školy v roce 1919. Záznamy o nich byly digitalizovány, byla jim přidělena uča a vytvořeny Osobní stránky. Tito starší absolventi mají možnost svůj záznam v IS MU oživit a k síti se připojit - zejména za účelem navázání kontaktu s bývalými spolužáky.

  Registrace do Komunitní sítě: https://is.muni.cz/absolventi/

 • 3.Validace účastníků Komunitní sítě
  Do Komunitní sítě se mohou zapojit všichni autentizovaní uživatelé IS MU. Pokud jste absolvent a neznáte již svoje přihlašovací údaje z dob studií, lze si obnovit přístup do IS MU pomocí registrace do Komunitní sítě. Samotná registrace je jednoduchá, zahrnuje v principu jen vyplnění základních osobních údajů, bez jejichž znalosti se však oživit nelze. Na konci procesu oživení nebo kdykoliv později v IS MU se registrovaný uživatel musí tzv. validovat např. zasláním oskenované verze diplomu z MU. Dokud neprovede validaci, je uživatel v IS MU tzv. neověřený a nemá přístup k některým aplikacím (protože není jasná jeho totožnost). Po úspěšné validaci je mu však opět zpřístupněn plný rozsah IS MU tak, jak jej mají např. čerství absolventi odcházející ze školy.

  Pokud si však svůj přístup do IS MU pamatujete (a používáte heslo např. z doby svého studia či zaměstnaneckého poměru na škole), nemusíte se registrovat ani validovat v Komunitní síti.

 • 4.Jak funguje pro absolventy Osobní stránka?
  Je žádoucí, aby absolventi aktualizovali svou Osobní stránku – doplnili na sebe kontakt a další informace, mohou si např. aktualizovat fotografii. Podrobnosti o možnostech lze najít v nápovědě: Lidé.
 • 5.Aplikace pro setkávání se se spolužáky a známými
  Absolventi – skupinka spolužáků, kteří společně absolvovali většinu výuky nebo během studia navázali různé vztahy s různými spolužáky a dalšími osobami na škole, si mohou v IS MU vytvořit seznam tzv. Mých známých a informovat je o svém životě prostřednictvím blogu Vzkazy pro Mé známé. Dále mohou odebírat e-mailem informace o změnách, které tyto sledované osoby učinily v IS MU.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.