• 1.Co je to Evaluace praxe a jak funguje?

  Evaluace praxe je aplikace v Informačním systému MU, která umožňuje komplexně zhodnotit a reflektovat realizaci učitelské praxe studenta. Obsahuje sebehodnoticí nástroj, který propojuje hodnocení praxe studentem, provázejícím učitelem a oborovým didaktikem.

  Aplikace Evaluace praxe umožňuje dva režimy sběru zpětné vazby: jednofázový a dvoufázový. V případě jednofázového režimu se Evaluace skládá ze tří odpovědníků. Jeden odpovědník vyplňuje student, druhý provázející učitel a třetí oborový didaktik. Po odevzdání všech tří odpovědníků jsou odpovědníky sloučeny do jednoho výsledného odpovědníku, který si student zobrazí a získá tak zpětnou vazbu na svoji praxi. Do dvoufázového režimu Evaluace je přidán druhý odpovědník pro studenta, který student vyplňuje před praxí. Aplikace se tak skládá ze čtyř odpovědníků a výsledného sloučeného průchodu.

  Aplikace je studentům k dispozici přes:

  Informační systém Student (předmět praxe) Evaluace

 • 2.Kde Evaluaci praxe najdu?

  Evaluaci praxe naleznete pod odkazem „Evaluace“ v dolní části podrobného zobrazení předmětu vážícího se k praxi v agendě Student:

  Informační systém Student (předmět praxe) Evaluace

  1 Odkaz na vyplnění evaluačního odpovědníku pro praxe.

  Proč je Evaluace praxe jen u některých předmětů?

  Aplikace je přístupná pouze u těch předmětů, které v katalogu předmětů mají evaluaci praxe zapnutou.

 • 3.Jak a kdy mohu Evaluaci praxe vyplnit?

  Sebehodnoticí nástroj v IS MU studenti vyplňují v aplikaci přístupné přes:

  Informační systém Student (předmět praxe) Evaluace

  Kliknutím na odkaz „Evaluace“ se zpřístupní rozhraní, ve kterém student vyplňuje svůj odpovědník. Studenti některých předmětů zde naleznou k vyplnění dva odpovědníky. První vyplňují na začátku praxe a druhý až na konci. Ostatní studenti v aplikaci uvidí k vyplnění pouze jeden odpovědník. Ten vyplňují až po ukončení praxe.

  1 Odkaz na sebehodnoticí odpovědník studenta.

  2 Stav vyplnění.

  1 Ukázka ze sebehodnoticího odpovědníku.

  Po vyplnění vlastní části sebehodnoticího odpovědníku praxe je zde v aplikaci zapotřebí vyplnit údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu) o provázejícím učiteli, s nímž student spolupracoval. Informace se vepisují do odpovídajících polí. Lze přidat dalšího učitele přes pole „Přidat záznam“.

  1 Student vyplňuje údaje o svém provázejícím učiteli.

  2 Lze přidat dalšího provázejícího učitele.

  Note

  Dejte si pozor, ať správně vyplníte e-mailovou adresu provázejícího učitele.

  Po uložení je provázejícímu učiteli ihned odeslán na uvedenou e-mailovou adresu odkaz na odpovědník včetně unikátního přístupového kódu, aby mohl po ukončení předmětu praxe vyplnit hodnocení studenta přímo v IS MU. E-mail s dotazníkem provázejícímu učiteli je možné zaslat opakovaně pomocí tlačítka „Znovu odeslat dotazník“.

  1 Zde je možné sledovat stav vyhodnocení od provázejícího učitele.

  Tip

  Funkce „Zneaktivnit“ slouží pro opravu chybných údajů o provázejícím učiteli (typicky překlep v e-mailové adrese). Odpovědi neaktivního učitele nejsou zahrnuty ve výsledném sloučeném odpovědníku. O zneaktivnění se provázejícímu učiteli neposílá žádný e-mail a operace je nevratná. Odeslání na opravenou e-mailovou adresu provedete přes možnost „Přidat záznam“.

  V tomto rozhraní je evidován stav odpovědníku. Poté, co svůj odpovědník vyplní a odevzdá i oborový didaktik, dojde ke sloučení všech průchodů. Student je o tomto kroku informován e-mailem. Výslednou kompletní evaluaci praxe si student zobrazí kliknutím na tlačítko „Zobrazit kompletní evaluaci praxe“:

  1 Zde student nalezne hodnocení praxe od všech zúčastněných osob (sám za sebe, provázející učitel/učitelé a oborový didaktik). Získá tak zpětnou vazbu ke své praxi.

 • 4.Je vyplnění Evaluace praxe povinné?

  Ano, vyplnění je podmínkou úspěšného ukončení daného předmětu a udělení zápočtu.

  Pro účely evidence a udělení zápočtu má student ještě povinnost zkompletovanou verzi vložit do příslušné odevzdávárny předmětu praxe. Můžete tak učinit prostřednictvím tlačítka „Tisk pro účely evidence a udělení zápočtu“. Zvolte možnost tisku do souboru PDF a poté toto PDF vložte do odevzdávárny.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.