• 1.Komu je určen tento návod?
  Tato nápověda je určena typicky správcům webových stránek, kteří chtějí na svoje stránky buď umístit odkaz směřující do Pořadače dokumentů, nebo chtějí do svých stránek zařadit některý ze seznamu dokumentů spravovaných prostředky Pořadače dokumentů.

 • 2.Co je Pořadač dokumentů?
  Pořadač dokumentů Dokumentového serveru je komponentou Vyhledávání IS MU. O Pořadači dokumentů se zmiňuje uživatelská nápověda. Provozovatel IS MU ručně označuje datem nebo pořadovým číslem, vybranými štítky a identifikací pracovišť dokumenty zaváděné do Dokumentového serveru. Každý, kdo zavádí dokumenty do Dokumentového serveru používá jiných zvyklostí v označování dokumentů, které se někdy liší i v čase. Cílem Pořadače je sjednotit přes celou školu označování dokumentů tak, aby byly přehledně dostupné bez ohledu na to, kde a jak jsou v Dokumentovém serveru zavedeny. Pořadačem se označují jen ty dokumenty, které jsou přístupné alespoň pracovníkům nebo studentům jedné fakulty.

 • 3.Jak vytvořím odkaz do Pořadače dokumentů?
  Pořadač dokumentů Dokumentového serveru je dostupný autentizovaně i neautentizovaně. Každému jsou dostupné jenom dokumenty, u kterých je v Dokumentovém serveru nastaveno, že má právo je číst. Nejméně dokumentů bude proto přístupných přes neautentizovaný Pořadač dokumentů.

  Odkaz do neautentizovaného Pořadače dokumentů může vypadat následovně:

  https://is.muni.cz/poradac/akademicky-senat/mu/zapis
  Odkaz do autentizovaného Pořadače dokumentů:
  https://is.muni.cz/auth/poradac/mu/opatreni-rektora
  Případně pro anglickou verzi nahraďte "poradac" za "binder". Pozor však, odkazované dokumenty nejsou překládány do angličtiny! Proto ani názvy štítků se nepřekládají do angličtiny.
  https://is.muni.cz/binder/akademicky-senat/mu/zapis
  Konstrukce odkazu je následující: za jménem aplikace "poradac" (nebo "binder") se uvádějí zkratky pracovišť a štítky oddělené lomítkem (/). Na pořadí pracovišť a štítků nezáleží. Na místě pracoviště musí být doménové jméno fakulty (z poštovní adresy), tj. med, pharm, phil, law, fss, sci, fi, ped, fsps, econ. Pro Masarykovu univerzitu se použije "mu". Pro jiná pracoviště pak zkratky pracovišť z číselníku pracovišť. Zkratky se uvádějí malými písmeny bez diakritiky. Než budete zkoušet odkazy pro různá pracoviště, ověřte si nejprve dostupnost dokumentů pro konkrétní pracoviště v interaktivním Pořadači.

  Štítky jsou pojmenovány stejně jako v interaktivním Pořadači. Zapisují se malými písmeny bez diakritiky. Mezery nahraďte znakem minus (-). Použijete-li dva nebo více štítků současně, vyberou se dokumenty, které jsou označeny současně všemi štítky. Na pořadí štítků nezáleží.

  Použít lze i servisní štítky, které odpovídají zaškrtávátkům:

  i-mezi-prilohami
  Vyhledávat i mezi přílohami.
  i-mezi-podklady
  Vyhledávat i mezi podklady.
  i-mezi-neplatnymi
  Vyhledávat i mezi již neplatnými verzemi.
  i-jen-jednomu
  I jen jednomu z Jaký dokument.
  radit-vzestupne
  Seřadit vzestupně.
  xml-vystup
  Výstup se předá v XML. Je popsáno dále.
  Např. https://is.muni.cz/auth/poradac/opatreni-rektora/smernice-mu/mu/i-jen-jednomu

  Další parametry lze zadat způsobem běžně používaným v URL. Jedná se o tyto parametry:

  od=datum
  Od jakého data, které je v Pořadači přiřazené dokumentu, se mají dokumenty vyhledávat. Jako datum lze zadat den měsíc rok, měsíc rok, nebo jenom rok např. 20+10+2013. Mezery nahraďte znakem plus.
  do=datum
  Do jakého data, které je v Pořadači přiřazené dokumentu, se mají dokumenty vyhledávat.
  start=stránka
  Pořadí stránky, která se má zobrazit. Čísluje se od 1. Implicitně se zobrazí 1. stránka.
  nastranku=počet
  Kolik maximálně záznamů se má zobrazit na stránce. Implicitně 25. Minimálně 5, maximálně 100.
  Např. https://is.muni.cz/poradac/lf/akademicky-senat/zapis?start=5;nastranku=10

  Chcete-li do hlavičky a patičky stránky Pořadače vložit odkaz "zpět na konkrétní stránku", použijte parametry:

  zpet=url
  URL, na které má odkaz ukazovat.
  zpet_text=Název+odkazu
  Text k odkazu.
  Např. https://is.muni.cz/poradac/mu/akademicky-senat/?zpet=https://semchcijit.cz/;zpet_text=Zpátky+na+můj+web

 • 4.Lze získat výstup z Pořadače v XML pro další zpracování?
  Následující výstup má smysl jen pro programátory navazujících systémů.

  Pořadač dokumentů předá výstup ve formátu XML po zadání štítku "xml-vystup", např.:

  https://is.muni.cz/poradac/mu/akademicky-senat/zapis/xml-vystup?start=3

  V neautentizovaném webu lze XML výstup z Pořadače dokumentů zkombinovat i s vyhledáváním následovně:

  https://is.muni.cz/poradac/mu/akademicky-senat/zapis/xml-vystup?search=IS+MU

  Samotné vyhledávání bez Pořadače dokumentů lze v neautentizovaném webu s XML výstupem použít následovně:

  https://is.muni.cz/vyhledavani?xml_vystup=1;search=IS+MU

 • 5.Lze k datům Pořadače dokumentů přistupovat z neosobního účtu?
  Následující informace má smysl jen pro programátory navazujících systémů.

  K výstupu Pořadače dokumentů (XML i HTML) lze přistupovat z neosobního účtu.

  Např.: wget --auth-no-challenge --user 999999 --password ABCDEFGHI https://is.muni.cz/auth/poradac/mu/rozhodnuti-rektora/xml-vystup


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.