• 1.Kdy mám použít aplikaci Přihlašování k termínům výuky?

  Aplikace „Přihlašování k termínům výuky“ napomáhá organizaci výuky v době, kdy je omezeno prezenční setkávání studentů (např. z důvodu epidemiologické situaci v zemi). Umožní učiteli vypsat pro každé konání přednášky (dle rozvrhu) termín pro přihlašování studentů a nastavit kapacitu, kterou umožňují aktuálně platná nařízení.

  Informační systém Učitel [vybraný předmět] Přihlašování k termínům výuky

  Aplikaci používá ten učitel, v jehož předmětu by se sešlo více studentů v jedné místnosti, než umožňují platná epidemiologická nařízení.

  1 Aplikace „Přihlašování k termínům výuky“ je dostupná ve vybraném předmětu.

 • 2.Jak vypíšu termín přednášky s omezenou kapacitou?

  V aplikaci:

  Informační systém Učitel [vybraný předmět] Přihlašování k termínům výuky

  jsou vypsána všechna konání přednášek, která jsou zaznačena v rozvrhu. Učitel označí ty přednášky, pro které chce přihlašování spustit a zvolí „Vypsat označené termíny“. Přihlašování se spustí od zvoleného data a času. Studenti naleznou přihlašování na výuku ve své aplikaci Student u vybraného předmětu.

  1 Je potřeba označit termíny, pro které se má přihlašování spustit.

  2 Označené termíny se vypíšou.

  3 Ve stanovený den a čas se studentům spustí přihlašování k danému termínu.

  Kapacitu může vyučující snížit. Předvyplněná je hodnota daná aktuálně platným epidemiologickým nařízením. Zobrazena může být nižší hodnota, pokud je kapacita místnosti nižší, než zvolené číslo.

 • 3.Mohu snížit kapacitu již vypsaného termínu přihlašování k výuce?

  Aplikace „Přihlašování k termínům výuky“ sdílí rozhraní pro aplikaci na vypisování zkušebních termínů. Je-li tedy zapotřebí editovat již vypsaný termín a nebo například obeslat e-mailem všechny přihlášené studenty, využívá učitel aplikaci „Manipulace se zkušebními termíny“:

  Informační systém Učitel [vybraný předmět] (Zkoušení) Manipulace se zkušebními termíny

  V aplikaci může ručně přihlásit či odhlásit studenty, upravit parametry termínu (a tedy právě tu kapacitu), nebo termín zrušit.

  1 Lze informovat všechny přihlášené studenty (například když vyučující onemocní apod.).

  2 Je možné ručně přihlásit a odhlásit studenta předmětu.

  3 Lze upravit parametry vypsaného termínu, například kapacitu.

 • 4.Mohu omezit kapacitu přednášky, která je streamovaná do více místností?

  Některá výuka vysokokapacitních předmětů probíhá tak, že je přednáška učitele streamována paralelně do dalších místností. Jsou-li všechny tyto místnosti řádně zaznačeny v rozvrhu, objeví se aplikaci a učitel vypisuje termín i kapacitu pro každou tuto místnost zvlášť. Studenti si poté vybírají, do které místnosti na prezenční výuku přijdou.

  Informační systém Učitel [vybraný předmět] Přihlašování k termínům výuky

  1 Předmět, ve kterém probíhá výuka paralelně ve více místnostech.

 • 5.Co když na přednášku chodí zároveň studenti z několika předmětů?

  Aplikace „Přihlašování k výuce“ pracuje na úrovni předmětů a vypsané rozvrhové informace. Pokud došlo k situaci, že je více předmětů rozvrhováno na stejný čas do jedné místnosti, objeví se možnost vypsání termínu v každém tomto předmětu. Je na rozhodnutí učitele, jakou ve kterém předmětu vypíše kapacitu. Důležité je, aby v součtu do místnosti nepřišlo více studentů, než povolují aktuálně platná epidemiologická nařízení.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.