• 1.Jak se eviduje průběh SZZ?

  Průběh se eviduje v aplikaci „Termíny státní závěrečné zkoušky“. V den konání termínu SZZ zde nalezne předseda, členové komise a asistent komise odkaz na vyplnění průběhu zkoušky SZZ. Po vyplnění průběhu je nutné, aby jej všichni členové komise potvrdili.

  Aplikaci je k dispozici:

  Informační systém Studium (Státní závěrečná zkouška) Termíny státní závěrečné zkoušky

  1 Název termínu, datum a místnost - podle toho vyučující pozná, že edituje ten správný termín.

  2 Členy komise, předsedu i asistenta zadává dle zvyklostí dané fakulty obvykle studijní oddělení. Podle role vidí jednotlivé osoby různé možnosti a funkce.

  3 V den konání termínu SZZ se objeví odkazy na vyplnění průběhu státní závěrečné zkoušky.

  Pro orientaci v celém procesu můžete využít následující komentovaná videa z pohledu jednotlivých členů:

  Pohled předsedy komise, který rovnou i vyplňuje zápis (je to shodné pro asistenta, vyjma toho konečného potvrzení)

  Pohled člena komise

 • 2.Jak potvrdím zápis z průběhu SZZ?

  Potvrdit zápis je možné skrze odkaz, který členům komise přijde do e-mailu. Za každého studenta přijde členům komise jeden e-mail. Potvrzení souhlasu se zápisem je provedeno přímo v IS MU.

  1 Ke každému studentovi přijde e-mail pro potvrzení zápisu o průběhu SZZ.

  2 Odkaz pro potvrzení zápisu z průběhu SZZ daného studenta.

 • 3.Potvrzuje zápis z průběhu SZZ vedoucí a oponent závěrečné práce?

  Pokud je součástí termínu SZZ i obhajoba závěrečné práce, nemusí vedoucí a oponent průběh potvrzovat. Vedoucí nebo oponent potvrzují povinně průběh obhajoby pouze tehdy, pokud jsou zároveň členy zkušební komise.

 • 4.Do kdy je možné zápis průběhu SZZ upravit?

  Zápis průběhu SZZ je možné vytvořit a upravovat pouze v den státní závěrečné zkoušky. Pokud by bylo nutné zápis upravit ještě po potvrzení členy komise, je to možné, ale v tu chvíli se vynulují již zadaná potvrzení a členové komise musí znovu odsouhlasit tento nově upravený zápis.

  V další dny po konání zkoušky již komise nemá přístupný odkaz na úpravu zápisu. Editaci může provést studijní oddělení nebo např. asistent s přiděleným explicitním právem s_szz. Ve výjimečných případech může osoba s právem dodatečně poskytnout členům komise přímý odkaz do aplikace pro editaci zápisu.

 • 5.Kdo potvrzuje zápis z průběhu SZZ jako poslední?

  Poslední potvrzuje zápis předseda komise, který vyčká, až zápis potvrdí všichni ostatní členové komise. O tom bude předseda informován e-mailem, ve kterém obdrží odkaz k finálnímu potvrzení průběhu SZZ. Zápis je možné potvrdit i v následujících dnech po konání zkoušky prostřednictvím odkazu v zaslaném e-mailu. Doporučujeme však potvrzení zbytečně neodkládat.

 • 6.Co následuje po potvrzení zápisu komisí?

  Převod navržených a potvrzených známek komisí má v kompetenci studijní oddělení. Po převedení známek studijní oddělení vytvoří spis s potvrzeným zápisem o SZZ, který odešle děkanovi fakulty k elektronickému podpisu. Komise nemusí po potvrzení zápisu již nic podepisovat.

 • 7.Jakým způsobem lze archivovat k SZZ i videozáznamy?

  V případě distanční podoby SZZ může být požadováno pořízení videozáznamu zkoušky a archivace tohoto videozáznamu po několik let. Na tuto variantu je aplikace připravena. Pokud je toto potřeba, tak samotná archivace videí probíhá opět přímo v aplikaci „Termíny státní závěrečné zkoušky“:

  Informační systém Studium (Státní závěrečná zkouška) Termíny státní závěrečné zkoušky

  Asistent státnic najde správný termín a správného studenta. V den státnic se mu objeví odkaz „vložení videa z průběhu SZZ“ (resp. "doplňující údaje protokolu a přílohy" v případě doktorských zkoušek), s jehož pomocí může videosoubor či videosoubory nahrát (stačí je přetáhnout z disku). K videu se začne vytvářet přehrávač (operace může několik minut trvat) a jakmile je hotový, tak lze záznam přímo na stránce přehrávat. Celý postup je názorně ukázán ve videu (postup začíná stažením záznamu z videokonferenčního software, zde konkrétně MS Teams):

 • 8.Co dělat, když jako člen/předseda komise nevidím termín SZZ?

  Zkontrolujte si v pravém horním rohu fakultu a především správný semestr. Může se stát, že už pracujete v dalším semestru.

  Zkontrolujte si u kolegů, zda je na seznamu členů komise vyplněné skutečně Vaše jméno a Vaše učo. Pokud na seznamu chybíte nebo se jedná o Vašeho jmenovce, kontaktujte neprodleně studijní oddělení s žádostí o úpravu zkušebního termínu.

 • 9.Co dělat, když se student na termín nedostaví?

  Pokud se student dopředu omluví, pak průběh termínu nevyplňujete a nepotvrzujete.
  Pokud se student dopředu neomluví, zapište průběh (např. „nepřítomen“), zadejte hodnocení pomlčka (nedostavil se) a potvrďte termín jako obvykle.

 • 10.Mohu v rámci termínu odebrat člena komise, který se zkoušky nezúčastní?

  Pokud je povoleno měnit seznam členů komise, je možné jej upravit tak, aby odpovídal skutečnému stavu. Doporučujeme nastavit nepřítomnost člena/členů před samotným potvrzením průběhu. Předsedu komise nelze v termínu označit jako nepřítomného.

 • 11.Co se stane, když se člen nastaví jako nepřítomný, a jaký to bude mít vliv na potvrzení průběhu zkoušky?

  Pokud se člen komise z termínu odškrtne jako nepřítomný, nebude možné jej zadat jako zkoušejícího a nepřijde mu e-mail s výzvou k potvrzení průběhu zkoušky/obhajoby. Nepřítomný člen nebude moci potvrzovat průběh zkoušky/obhajoby. V případě doktorských a rigorózních zkoušek nepřítomný člen komise nebude zahrnut ani do tajného hlasování. Předseda komise bude moci na závěr průběh potvrdit i bez potvrzení ze strany nepřítomného člena.

 • 12.Bude muset nepřítomný člen komise potvrdit celkový výsledek zkoušky?

  Potvrzení se od nepřítomného člena bude vyžadovat v případě, že byl přítomen při zkoušení alespoň jednoho předmětu nebo obhajoby.

 • 13.Mohu do termínu SZZ přidávat další členy komise?

  Ne, v případě potřeby může dalšího člena dodatečně přidat studijní oddělení.

 • 14.SDZ: Kdo a jak hlasuje v tajné volbě?

  V tajné volbě musí hlasovat všichni přítomní členové komise doktorské zkoušky, kteří jsou uvedeni v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky. Pokud je obsahem (doktorského či rigorózního) termínu více částí (předmět i obhajoba), hlasuje se o každé z nich zvlášť.
  Hlasování se provádí v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky:

  Informační systém Studium (Státní závěrečná zkouška) Termíny státní závěrečné zkoušky
  kliknutím na odkaz „tajné hlasování o výsledku zkoušky/obhajoby“ u zkoušeného studenta. Tyto odkazy se zobrazí až v den konání termínu zkoušky. Z roletky lze vyberat ze dvou možností uspěl/neuspěl, resp. prospěl/neprospěl pro rigorózní řízení. Nelze se zdržet hlasování.
  Pokud zapisovatel vyzve členy komise kliknutím na tlačítko k hlasování, rozešle se všem členům komise e-mail s odkazem na toto hlasování.
  Teprve po tajném hlasování (nebo jeho ručním zadání v případě nestandardních situací či problémů) všech částí zkoušky je možné žádat o potvrzení zápisu všechny členy komise.

  Pro orientaci v celém procesu doktorské zkoušky včetně tajné volby můžete využít následující komentovaná videa z pohledu jednotlivých členů:

  Pohled předsedy komise, který rovnou i vyplňuje zápis:

  Pohled člena komise

  Tip

  Pokud člen komise omylem smaže e-mail s odkazem, stačí požádat kolegu a přeposlání jeho e-mailu. Odkaz k potvrzení / hlasování je pro všechny členy komise stejný. A nebo za pomoci vyhledávání v IS MU najít aplikaci „Termíny státní závěrečné zkoušky“ a správný den a studenta.

 • 15.SDZ: Lze zadat výsledky hlasování ručně?

  Ve chvíli, kdy komise hlasovala prezenčně, např. formou lístků, je možné zadat výsledky hlasování ručně. Tuto možnost naleznete u každého předmětu v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky pod odkazem „vyplnit/editovat průběh SZZ“. Zaškrtnutím volby „Zadat tajné hlasování ručně“ můžete údaje vyplnit dle prezenčního hlasování.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.