Přes 50 000 e-přihlášek ročně


Graf

Na Masarykovu univerzitu v posledních letech přichází největší počet přihlášek ze všech škol v ČR. Zvládnout tento proces pomáhá internetová přihláška.

Navíc poskytuje uchazečům pro jejich pohodlí nadstandardní služby, při papírovém zpracování nerealizovatelné.


Titulní strana e-přihlášky

Pojďme si některé vlastnosti představit.

Informační systém MUNáš systémE-přihláška