Zpět na Máte zájem o systém podobného typu?

Dne 1. 7. 2017 došlo k fúzi sloučením společnosti Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. s Bankovním institutem vysoká škola, a.s. V souvislosti s touto fúzí došlo dne 18. 7. 2017 k přejmenování společnosti BIVŠ na společnost „Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.“.

Na Bankovním institutu vysoká škola, a.s. (BIVŠ) byl Informační systém Masarykovy univerzity využíván od roku 2007. Oproti dříve vedené do velké míry listinné evidenci znamenal značné usnadnění provozu školy a významně pomohl administrovat studia, neboť škola měla již v roce 2007 přes 4 500 studentů a jejich počet v dalších letech stále stoupal. V průběhu následujících let systém pracovníci Masarykovy univerzity rozšiřovali a zdokonalovali. Vyvinul se tak do podoby, kterou přijali i ti, kterým zpočátku nevyhovovalo příliš velké množství agend a funkcí, protože ji vyvážila bohatá nabídka služeb a zjednodušení práce.

Vzhledem ke spolehlivosti systému, spokojenosti vedení vysoké školy, pracovníků i studentů bylo rozhodnuto o dalším využívání Informačního systému Masarykovy univerzity i po fúzi s Vysokou školou regionálního rozvoje, s.r.o., která do té doby využívala služeb jiného systému.

Systém vyvíjený pracovníky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity tak od roku 2017 zůstal nasazen i na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s. Škola si postupně rozšiřuje systém o další a další agendy, které jsou volitelné a které dále obohacují uživatele o další možnosti a služby.

Ukázky ze systému BIVŠ

Ukázka titulní strany v zeleném designuUkázka titulní strany v modrém designuLogo BIVŠ