”The Information System was established in 1999 at Masaryk University. Currently, we are outsourcing it to 13 other educational institutions, which has over the years proven to be an efficient and sustainable way of managing the system.“ Ing. Jitka Brandejsová
Manager for external relations and marketing, IS MU

Participating schools

Provozování systému pro Vysokou školu Karla Engliše

Soukromá Vysoká škola Karla Engliše působila v oblasti vzdělávání v Brně téměř dvacet let. Dne 26. září 2019 na svých stránkách oznámila ukončení činnosti. Její studenti dostudují na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s., která činnosti Vysoké školy Karla Engliše převzala, a studenti tak mají možnost dostudovat v Brně. Ve své výroční zprávě v roce 2017 Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut AMBIS, a.s. uvádí, že škola prošla několika zásadními změnami a že zahájila proces konsolidace. Již v předchozím období, konkrétně 1. července 2017, proběhla fúze sloučením společnosti Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. s Bankovním institutem vysoká škola, a.s., kdy v této souvislosti došlo také dne 18. července 2017 k přejmenování společnosti BIVŠ na společnost „Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.“. Následně v roce 2018 proběhla plánovaná integrace Vysoké školy Karla Engliše a sloučením obou škol došlo ke spojení akademických týmů, čímž se zásadně posílila výuka a došlo k ukončení činnosti Vysoké školy Karla Engliše.

Na Vysoké škole Karla Engliše byl Informační systém Masarykovy univerzity využíván od roku 2018. Oproti dříve používanému systému pro studijní agendu umožnil tento rozsáhlejší systém využívání řady dalších agend, např. e-learningové aplikace (Poznámkové bloky, Odpovědníky, Interaktivní osnovy), aplikace pro práci se soubory (Správce souborů, Můj web, Úschovna), nástroje pro komunikaci (Pošta, Vývěska, Diskuse, Kalendář), agendu pro evidenci Publikací či Průzkumy pro vytváření dotazníků a anket. Vysoká škola Karla Engliše využila i další nadstandardní agendy, které rozšiřují informační systém, a to agendu Úřadovna pro správu elektronických žádostí a dokumentů zahrnující i Spisovou službu nebo služby systémů na odhalování plagiátů Odevzdej.cz, Theses.cz a Repozitar.cz pro každého uživatele z pohodlí systému.

Systém vyvíjený pracovníky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity tak zůstal nasazen na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity neustále pokračuje ve vývoji dalších agend, které reflektují jak současné trendy, tak i legislativní požadavky a dále obohacují uživatele o další možnosti a služby.

Ukázky ze systému

Titulní strana IS VŠKE

Titulní strana IS VŠKE

Aplikace pro studenty v IS VŠKE

Aplikace pro studenty v IS VŠKE

Other information systems

MU employs the same principle by maintaining the following systems: Theses.cz, used for detecting plagiarism in theses; Odevzdej.cz, used for detecting plagiarism in seminar papers; Repozitar.cz, used for collecting, archiving, and presenting works by the university staff; and PravyDiplom.cz, used for authenticating the diplomas of public, state, and private institutions of higher educations from the Czech Republic and abroad. The current list of these systems can be found on the systems websites.

Theses.cz

System for detecting plagiarism

https://theses.cz/

Odevzdej.cz

System for detecting plagiarism in seminar papers or other texts

https://odevzdej.cz/

Repozitar.cz

Repository of scientific work

https://repozitar.cz/

PravyDiplom.cz

System for the verification of a diploma number

https://pravydiplom.cz/