„Informační systém vznikl v roce 1999 na Masarykově univerzitě a nyní jej provozujeme na dalších 13 školách formou outsourcingu, což se v průběhu let ukázalo jako efektivní a udržitelný způsob provozu.“ Ing. Jitka Brandejsová
Manažerka vnějších vztahů a marketingu IS MU

Zapojené školy

Provozování systému pro Vysokou školu Karla Engliše

Soukromá Vysoká škola Karla Engliše působila v oblasti vzdělávání v Brně téměř dvacet let. Dne 26. září 2019 na svých stránkách oznámila ukončení činnosti. Její studenti dostudují na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s., která činnosti Vysoké školy Karla Engliše převzala, a studenti tak mají možnost dostudovat v Brně. Ve své výroční zprávě v roce 2017 Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut AMBIS, a.s. uvádí, že škola prošla několika zásadními změnami a že zahájila proces konsolidace. Již v předchozím období, konkrétně 1. července 2017, proběhla fúze sloučením společnosti Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. s Bankovním institutem vysoká škola, a.s., kdy v této souvislosti došlo také dne 18. července 2017 k přejmenování společnosti BIVŠ na společnost „Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.“. Následně v roce 2018 proběhla plánovaná integrace Vysoké školy Karla Engliše a sloučením obou škol došlo ke spojení akademických týmů, čímž se zásadně posílila výuka a došlo k ukončení činnosti Vysoké školy Karla Engliše.

Na Vysoké škole Karla Engliše byl Informační systém Masarykovy univerzity využíván od roku 2018. Oproti dříve používanému systému pro studijní agendu umožnil tento rozsáhlejší systém využívání řady dalších agend, např. e-learningové aplikace (Poznámkové bloky, Odpovědníky, Interaktivní osnovy), aplikace pro práci se soubory (Správce souborů, Můj web, Úschovna), nástroje pro komunikaci (Pošta, Vývěska, Diskuse, Kalendář), agendu pro evidenci Publikací či Průzkumy pro vytváření dotazníků a anket. Vysoká škola Karla Engliše využila i další nadstandardní agendy, které rozšiřují informační systém, a to agendu Úřadovna pro správu elektronických žádostí a dokumentů zahrnující i Spisovou službu nebo služby systémů na odhalování plagiátů Odevzdej.cz, Theses.cz a Repozitar.cz pro každého uživatele z pohodlí systému.

Systém vyvíjený pracovníky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity tak zůstal nasazen na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity neustále pokračuje ve vývoji dalších agend, které reflektují jak současné trendy, tak i legislativní požadavky a dále obohacují uživatele o další možnosti a služby.

Ukázky ze systému

Titulní strana IS VŠKE

Titulní strana IS VŠKE

Aplikace pro studenty v IS VŠKE

Aplikace pro studenty v IS VŠKE

Další informační systémy

Na stejném principu provozuje MU systém na odhalování plagiátů v závěrečných pracích Theses.cz, systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz, systém ke shromažďování, archivaci a prezentaci zaměstnaneckých děl Repozitar.cz a systém pro ověřování pravosti diplomů PravyDiplom.cz pro veřejné, státní a soukromé vysoké školy z ČR i ze zahraničí. Jejich aktuální seznam naleznete na stránkách systémů.

Theses.cz

Systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi

https://theses.cz/

Odevzdej.cz

Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích

https://odevzdej.cz/

Repozitar.cz

Repozitář vědeckých prací

https://repozitar.cz/

PravyDiplom.cz

Systém pro ověření pravosti čísla diplomu

https://pravydiplom.cz/