angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Česká literatura 21. století (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu: Kurz inovuje a zvyšuje kvalitu výuky české literatury na SŠ. Cílem projektu je představit na jednotlivých seminářích významné představitele současné české poezie a prózy v letech 2000 - 2010 s možným přesahem k současnosti, a to nejen v oblasti tvorby pro dospělé, ale také v oblasti literatury pro děti a mládež. Přestaveny budou témata z českého dramatu, literární kritiky, aktuálního vývoje současné domácí i zahraniční literární vědy, domácích literárních časopisů a s nimi spojených osobností domácí literární kritiky.

  Požadované předpoklady uchazeče: Vysokoškolské vzdělání učitelství českého jazyka pro základní a střední školy (nutné doložit kopií vysokoškolského diplomu).

  Profil absolventa:
  Absolvent si rozšíří znalosti o současném vývoji domácího literárního procesu, a to v jeho komplexní podobě napříč jednotlivými literárními druhy a žánry. Také si osvojí moderní techniky interpretace literárního textu.

  Lektoři kurzu: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc., PhDr. David Kroča, Ph.D., Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D., Mgr. Ester Nováková, Ph.D.

  Délka konání kurzu: jednosemestrový kurz. Celkem 30 hodin ve formě kontaktní výuky, která bude realizována vždy v pátek v období březen-květen 2017.

  Termín zahájení kurzu: 10. 3. 2017

  Obsahový plán kurzu:
  Přehled témat výuky:
  a) Česká próza v letech 2000-2010 (seminární forma, 6 vyučovacích hodin).
  b) Česká poezie v letech 2000-2010 (seminární forma, 6 vyučovacích hodin).
  c) České drama po roce 2000 (seminární forma, 6 vyučovacích hodin).
  d) Literatura pro děti a mládež po roce 2000 (seminární forma, 6 vyučovacích hodin).
  e) Aktuální otázky literární vědy (seminární forma, 3 vyučovací hodiny).
  f) Současné literární časopisy a literární kritika (seminární forma, 3 vyučovacích hodin).

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky a platby kurzu: do 15. 2. 2017

Celková cena: 4 100 Kč vč. DPH