angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Aktivizace dětí předškolního a mladšího školního věku pomocí tanečních a pohybových činností (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ) (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Hravý tanec, veselé básničky, motivované cvičení a hry s velkým míčem i overballem, dětský pilates, relaxační cvičení a pohyb s hudbou i bez a další aktivity.
  Jednotlivé pohybové činnosti jsou připravovány na základě rozvoje jednotlivých oblastí RVP. Kurz přináší nabídku zábavného cvičení, které nenásilnou formou přinese dětem tolik potřebný pohyb a podpoří rozvoj koordinace a síly zábavnou formou výuky. Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi. Nabídka souboru cvičení vytvořených pro děti předškolního a školního věku umožní zatraktivnit hodiny. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ, vychovatelům ŠD.

  Lektor kurzu:
  Mgr. Iva Kouřilová

  Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8.30 hod., zahájení v 9.00 hod., ukončení cca 17.00 hod.)

  Termín konání kurzu: 8. 4. 2017

  Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin:
  - teoretická část (2 hod.) - praktické část (5 hod.) - metodické výstupy účastníků (1 hod.)

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
  Termín podání přihlášky: do 24. 3. 2017

Celková cena: 860 Kč vč. DPH