angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Základy stavby a programování robotů pro učitele ZŠ a SŠ (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Jde o kurz zaměřený na praktickou i teoretickou přípravu učitelů základních a středních škol. Účastníci si v kurzu se seznámí se základními obvody robotických a automatizačních systémů využívaných v praxi, jejich činností, oživením jednoduchých aplikací i naprogramování řídícího mikrokontroléru, který celý systém bude řídit. Naučí se jak definovat zadání problému, jak podle něj realizovat požadovaný systém, jak jej oživit a následně vytvořit algoritmus jeho řízení a podle něj naprogramování řídícího procesoru tak, aby vykonával požadovanou činnost v souladu se zadáním. Naučí se pracovat s vývojovým prostředím pro programování řídícího procesoru včetně jeho instalace a základního nastavení.

  Lektor kurzu: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (docent Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)

  Délka kurzu: celkem 16 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do 4 týdnů po 4 hodinách

  Termín konání kurzu:
  5. 5. 2017
  12. 5. 2017
  19. 5. 2017
  26. 5. 2017
  začátky vždy v 8 hodin.

  Obsahový plán kurzu:
  1) Úvod do robotických a automatizačních systémů. Základní pojmy a specifika jejich použití. Základní zásady jejich realizace ve dvou krocích - hardwarové řešení a následně řešení jejich řídicího systému. Algoritmizace, činnost řídící procesorové jednotky, zásady konstrukce zařízení s ní. Seznámení se s vývojovým prostředím pro programování řídící jednotky prostřednictvím flowchartů. Spárování řídící jednotky s počítačem, aby bylo možné přes něj řídící jednotku programovat - 2 hodiny
  2) Na základě řady jednoduchých příkladů seznámení se základním instrukčním souborem vývojového prostřed. Vytvoření sestavy zařízení podle zadání, vytvoření signálového schémata a oživení celého systému. Jeho naprogramování, odladění a finální fonkční ověření - 2 hodiny
  3) Vyhledávání chyb a jejich opravy v HW i SW části systémů. Úlohy ovládající moduly LED a pracující s modulem tlačítek. Používání tlačítek pro řízení činnosti systému - 2 hodiny
  4) Aplikace pracující s modulem bipolárních spínačů. PWM řízení systémů. Základy odometrie diferenciálního podvozku - 2 hodiny
  5) Využití modulu H-bridge nejen pro řízení chodu motorů podvozků. Jeho činnost, možnosti napájení i režimy činností. Jízda po různých poloměrech zatáčení podvozků, Analýza požadované dráhy a možnosti korekce různé rychlosti pohonných jednotek - 2 hodiny
  6) Moduly reflexních čidel s krátkým a dlouhým dosahem. Jejich charakteristiky, výhody/nevýhody oblasti použití, optické závory a jízda podvozku robota po čáře. Reakce na překážky - 2 hodiny
  7) Využití reflexních čidel pro měření vzdálenosti od překážky. Rozdíl mezi ovládáním a řízením. Využití reflexních čidel pro řízení synchronizace kol podvozku - 2 hodiny
  8) Zjištění operační rychlosti řídící jednotky. Vliv operační rychlosti na řízení systémů pracujících v reálném čase. Rozdíl mezi řízením systémů pracujících v reálném čase a systémů, kde časová odezva není kritická. Základy realizace programování konečných automatů a příklady jejich aplikací - 2 hodiny

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Evaluační dotazník, pohovor. Stoprocentní účast. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 21. 4. 2017

Celková cena: 7 200 Kč vč. DPH