angličtinaPřihlášení do IS MU

What’s wrong? Hard science and humanities – tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption

Obálka knížky
Kde je chyba? Hledání odpovědi na otázku absolutní chronologie santorinského vulkánu
Jedním z nejprobádanějších a nejčastěji citovaných problémů egejské doby bronzové je otázka absolutní datace výbuchu santorinské sopky, potažmo celé pozdní doby bronzové ve velmi širokém regionu od Egypta přes Přední východ po střední Evropu. Názory a výsledky přírodních věd a tradiční archeologie se neshodují a jejich argumentace umísťují událost od poloviny 17. století až po konec 16. století před Kr., výjimečně i později. Práce analyzuje jednotlivé argumenty i metodologické přístupy a snaží se odpovědět na otázku neshody jednotlivých přístupů. Tzv. mínojská erupce (nebo santorinská katastrofa) ovlivnila nejenom životy lidí ve velmi širokém regionu, ale také globální klima. Jedná se tedy o klíčovou událost pozdní doby bronzové. Její přesné datování umožní synchronizaci regionálních chronologických systémů mediteránních a evropských regionů a tvorbu přesného časového rámce, který je nutností pro další řešení kauzálních otázek historie doby bronzové.

Autoři
Věra Klontza
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-8472-8
  • Počet stran: 84
  • brožovaná
  • 21 × 30 cm
  • Archeologie
  • Spisy Filozofické fakulty MU, sv. 459
  • Rok vydání: 2016

Celková cena: 205 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Archeologie