angličtinaPřihlášení do IS MU

Specializační vzdělávání - Základní modul "Zdravotní laborant - Klinická biochemie" (11. - 15. září 2017)

Upozornění:

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Absolvování teoretické části Specializačního vzdělávání v oboru Klinická biochemie dle zákona č.96/2004 Sb na LF MU je možné pro uchazeče, kteří podali přihlášku na NCO NZO v Brně, byli zaregistrováni a předáni ke studiu na LF MU.

Specializační vzdělávací program Klinická biochemie je určen zaměstnancům v oboru Zdravotní laborant. Je první ze čtyř modulů teoretické části studijního programu. Po absolvování všech čtyř modulů, praktické výuky a složení atestační zkoušky získá absolvent kurzu specializovanou způsobilost zdravotního laboranta pro klinickou biochemii v souladu s evropskými zvyklostmi a doporučeními. Praktická část výuky není zahrnuta v ceně balení a není zajišťována LF MU. Podrobné informace o kurzu naleznete na stránkách Lékařské fakulty.

Pozn. Pokud náklady za kurz hradí zaměstnavatel, je třeba při vyplňování objednávky uvést jeho údaje do fakturační adresy (DIČ odběratele je třeba zadat ve správném tvaru - tj. velká písmena bez mezery a číslo). Do políčka "Vaše označení objednávky" vyplňte Vaše jméno a název kurzu. Pod odkazem "Moje objednávky" (volba "Tisk faktury") si pak pro zaměstnavatele vytiskněte proforma fakturu. Po zaplacení kurzu si vytisknete pod stejným odkazem "Moje objednávky" (volba "Tisk faktury") daňový doklad a předáte jej zaměstnavateli.

 • Základní modul

  Absolvent/ka základního modulu je schopen/na: pracovat s materiály, poskytujícími pravidla pro optimalizaci provozu laboratorní klinické biochemie,; podílet se na akreditačním řízení laboratoří, validaci laboratorních metod, externím a interním způsobu hodnocení kvality, ; podílet se na řešení krizových opatření v případě přírodních a jiných katastrof (hromadný výskyt postižených, evakuace nemocnice, ochrana obyvatelstva),; vypracovávat provozní řády příslušných laboratoří v intencích legislativy, upravující podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků na provoz zdravotnických zařízení,; zvládat základní neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci,; podílet se na edukaci pracovníků klinických laboratoří dle pedagogických zásad edukace,; provádět statistické zpracování dat,; pracovat s laboratorními informačními systémy,; zpracovávat odborné texty.
  • Lékařská fakulta
  Vyučující
  vyučující Mgr. Jana Gottwaldová
  (přednášející)
  vyučující MUDr. Marie Kolářová, CSc.
  (přednášející)
  vyučující PhDr. Jana Severová, CSc.
  (přednášející)
  vyučující Mgr. Veronika Suchodolová
  (přednášející)

  Osnova
  Kvalita, SLP a normy ISO 9001,15189,17025; Základní metody výzkumu; Základy psychologie a komunikace; Řízení, ekonomie a právo; Management zdravotnické laboratoře; Ochrana veřejného zdraví; Radiační ochrana; Krizový management; Hygiena laboratorních provozů; Zdravotnická etika; První pomoc;
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.

Celková cena: 3 500 Kč vč. DPH