angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Tanec netradičně a hravě (PS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Obsahovou náplní kurzu jsou tanečně - pohybové hry a taneční styly (moderní formy tance, country, společenské a lidové tance) upravené pro děti předškolního a mladšího školního věku. Taneční aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku jsou obohaceny o básničky, říkanky a netradiční pomůcky.
  Kurz přináší nabídku aktivit, které nenásilnou formou přinesou dětem tolik potřebný pohyb a podpoří rozvoj koordinace, tvořivosti, spolupráce a hudebního cítění zábavnou formou výuky. Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi v hodinách tanečně - pohybové výchovy, tělesné výchovy či ve volnočasových aktivitách. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD a vedoucím volnočasových aktivit. V průběhu kurzu budou k zakoupení publikace doplňující získané informace a poznatky.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně ZŠ. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

  Profil absolventa: Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi při práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku v podmínkách školní tělesné výchovy a volnočasových aktivitách.

  Garant kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

  Lektor kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., Mgr. Iva Kouřilová

  Délka kurzu: Jednodenní praktický kurz, bloková výuka v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)

  Termín konání kurzu: 4. 11. 2017

  Obsahový plán kurzu:
  Celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut):
  -teoretická část - základy (2 hod.)
  -praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (5 hod.) - ukázky her a tanců, taneční styly upraveny pro děti předškolního a mladšího školního věku
  -metodické výstupy účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu:
  720,- Kč - zahrnuje provozní náklady fakulty, občerstvení účastníků (káva, čaj), materiální prostředky, odměnu lektorům (platba kurzu přes Obchodní centrum MU) Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (janoskova@ped.muni.cz) na místě.

  Termín podání přihlášky: do 27. 10. 2017 (přihláška ke stažení zde)

  Počet uchazečů: min. 6

Celková cena: 720 Kč vč. DPH