angličtinaPřihlášení do IS MU

Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách

Obálka knížky
Předložená teoreticko-empirická studie je věnována vybraným otázkám technického vzdělávání na středních školách. Její využití je však širší, s přesahem do základního i vysokoškolského technického vzdělávání. První část je věnována vymezení techniky a strukturaci technických věd a systému technického vzdělávání na základních a středních školách. V další části je pozornost zaměřena na didaktiku technických předmětů v systému pedagogických věd. Následuje pojednání o systému výuky odborných technických předmětů a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti odborných technických předmětů. Nejrozsáhlejší část práce je věnována otázkám výukových cílů, obsahu výuky a technologii výuky technických předmětů a to z hlediska teoretického, prakticko-metodického a empirického. Vybraná relevantní teorie je doplněna aplikačními příklady z výuky technických předmětů. Poslední část práce představuje výzkumnou zprávu z oblasti příležitostí žáků k aktivní činnosti ve výuce technických předmětů na středních školách. Součástí příloh je ukázka profilu absolventa technického oboru, …více

Autoři
Pavel Pecina
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-8677-7
  • Počet stran: 233
  • Vazba brožovaná
  • Formát 158 x 225 mm
  • Klíčová slova technika, technické vědy, systém odborného technického vzdělávání v České republice, didaktika odborných technických předmětů v systému pedagogických věd, systém výuky odborných technických předmětů, výukové cíle v odborném technickém vzdělávání, obsah výuky v odborném technickém vzdělávání, technologie výuky odborných technických předmětů
  • Obor pedagogika
  • Rok vydání: 2017

Celková cena: 280 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje