angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravný kurz na navazující magisterské studium - Podniková ekonomika a management

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Termín konání: 19. a 26. května 2018 vždy od 9.00 do cca 18.30.
V rámci uvedených hodin bude několik krátkých a jedna hodinová přestávka na oběd. V rámci každé soboty bude část výuky věnovaná Ekonomii a část výuky odbornému předmětu.

  Upozornění - do objednávky zadejte aktivní e-mail, komunikace probíhá přes e-maily.
  Pozvánka bude zaslána po uzavření přihlašování na email uvedený v objednávce.
  Zákaz přihlášení k více balíkům současně (oborům).

  Obchodní podmínky, které upravují prodej přípravného kurzu na navazující magisterské studium s platností od 15. 12. 2008.
  1. Prodej přípravného kurzu na navazující magisterské studium se plně řídí Obchodními podmínkami pro Obchodní centrum.
  2. Kurz odborného profilujícího předmětu (dle nabízených oborů) se bude konat v případě, že se přihlásí alespoň 25 zájemců o kurz.
  3. V případě nenaplnění stanovených minimálních kapacit v bodě 2 si Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity vyhrazuje právo kurz zrušit a zavazuje se k vrácení uhrazeného kurzovného.
  4. Při neúčasti nebo nedokončení kurzu se kurzovné nevrací.
  5. Kapacita kurzu je omezena, po naplnění kapacity již není možné její další navyšování.
  6. Kurz je určen pouze pro platící osoby, další doprovázející osoby nejsou možné (s výjimkou vážných zdravotních obtíží vyžadujících asistenci jiné osoby)
  7. Při neúčasti nebo nedokončení kurzu se poplatek nevrací. Po datu uzávěrky přihlášek je kurz považován za zahájený, zrušení kurzu a vrácení kurzovného je možné pouze se souhlasem organizátora ve výjimečných případech.

Celková cena: 2 250 Kč vč. DPH