angličtinaPřihlášení do IS MU

Repetitorium z Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2

Tato nabídka není nyní v prodeji.

DatumČasUčebnaBlok
25. a 26. května 201810.00 – 13.30 hod.bude upřesněnoMikro
1. a 2. června 201810.00 – 13.30 hod.bude upřesněnoMakro

Obsahem kurzu bude opakování látky probírané v rámci předmětů Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2 navazujícího magisterského studia s důrazem na porozumění základním teoretickým konceptům. První týden kurzu se bude probírat látka předmětu Mikroekonomie 2 a druhý týden látka předmětu Makroekonomie 2 (v případě více seminárních skupin současně i naopak). Cílem kurzu je pomoci studentům procvičit a utřídit základní teoretické znalosti z předmětů Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2. Kurz nebude probíhat formou přednášky, ale spíše interaktivně formou semináře. Teoretické znalosti budeme opakovat formou otázek a odpovědí s případným doplněním a upřesněním ze strany vyučujícího. Od účastníků kurzu se očekává důsledná příprava a aktivní účast na seminářích.

  V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na přípravu a výuku kurzu.
  Prodej kurzu repetitoria se plně řídí Obchodními podmínkami pro Obchodní centrum.
  Při neúčasti nebo nedokončení kurzu se kurzovné nevrací. Po uzavření přihlašování se již z kurzu nelze odhlásit.
  Kurz bude otevřen, pokud bude naplněna minimální kapacita - 15 účastníků. V případě nenaplnění stanovených minimálních kapacit si Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity vyhrazuje právo kurz zrušit a zavazuje se k vrácení uhrazeného kurzovného.
  Maximální kapacita kurzu je 40 účastníků, po naplnění kapacity již není možné její další navyšování.
  Kurz je určen pouze pro platící osoby, další doprovázející osoby nejsou možné (s výjimkou vážných zdravotních obtíží vyžadujících asistenci jiné osoby).

Celková cena: 1 600 Kč vč. DPH