angličtinaPřihlášení do IS MU

35. fyzickogeografická konference 2018

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Konference týkající se jak teoretických problémů fyzické geografie a krajinné ekologie, tak i aplikací při řešení otázek životního prostředí, v ochraně přírody a krajiny, v geografickém vzdělávání.

Jestliže jste mimo MU a poplatek uhradí Váš zaměstnavatel, uveďte jej do fakturačních údajů. Pokud fakturační údaje nevyplníte, poplatek musíte uhradit sami. V případě, že za Vás poplatek nikdo nehradí, fakturační údaje nevyplňujte, stačí vyplnit kontaktní.

Zda-li již byla Vaše platba připsána na účet MU (obvykle to trvá cca 3 pracovní dny) zjistíte v aplikaci Moje objednávky.

  Fyzická geografie a krajinná ekologie – výzkum, výuka, aplikace
  Aula Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, Brno

  Konference se uskuteční ve dnech 13. a 14. února 2018.

  Zahájení konference v 9:00 hod., ukončení akce do 16:30 hod., s polední přestávkou.

  Organizační pokyny:
  Název příspěvku oznamte, prosím, nejpozději do 6. února 2018 na adresu:
  RNDr. Vladimír Herber, CSc., Geografický ústav Přf MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
  nejlépe e-mailem: herber@sci.muni.cz

  Vítány jsou příspěvky především z této oblasti: informace o výsledcích fyzickogeografických a krajinných výzkumů, aplikace fyzické a humánní geografie a krajinné ekologie v regionálním rozvoji, při řešení a předcházení konfliktů ve využívání krajiny, aplikace krajinného plánování, hodnocení vývoje využívání krajiny, teoretické, metodologické a terminologické otázky fyzické geografie a krajinné ekologie, využití fyzické geografie a krajinné ekologie v geografickém a environmentálním vzdělávání, apod. Program jednání bude rozesílán na základě došlých přihlášek v druhém cirkuláři. Délka příspěvku byla stanovena max. 8-10 min., k dispozici bude audiovizuální technika (PC + dataprojektor). Dopravní spojení od nádraží ČD tramvají č. 12 směr Královo Pole, zastávka Konečného nám. Na fakultě není možno zaparkovat osobní auta, doporučuji využít (placené) parkoviště na ul. Veveří u Stavební fakulty VUT a Právnické fakulty MU (cca 5 minut pěšky od fakulty).

  Poplatek činí celkem 700,- Kč (zahrnuje organizační náklady, Sborník z konference, DPH).

  Poplatek se hradí za 1 příspěvek, účastníci bez příspěvku mají volný vstup a jsou vítáni.

  Úhrada poplatku přes Obchodní centrum už není novinkou, ale i tak věnujte prosím vyplnění pozornost – pokud bude více účastníků z jedné organizace, tak doporučuji hradit poplatek za více balení=referátů. Ušetří obě strany - v přihlášce prosím uveďte číslo objednávky z OC. Zájemcům pošleme podrobný návod. Účastníci ze Slovenska mohou uhradit poplatek v hotovosti na místě v Kč (poznačí v objednávce v OC), ale musí mít s sebou kopii objednávky z OC – opět preferujeme hromadnou platbu za organizaci.

  Bližší informace o Fyzickogeografické konferenci a Instrukce pro zpracování příspěvku do Sborníku

  Kontaktní adresa:
  RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  Geografický ústav PřF MU
  Kotlářská 2, Brno

  e-mail: herber@sci.muni.cz

Celková cena: 700 Kč vč. DPH