angličtinaPřihlášení do IS MU

Základní aerobik a jeho využití ve vyučovacím procesu ZŠ a SŠ

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Akreditace MŠMT v rámci DVPP
Termín:
pátek 18. 5. 2018, 13:00 – 18:00
Místo:
Fakulta sportovních studií MU, Údolní 3, 602 00 Brno, velká tělocvična Pod Hradem
Lektor:
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
Doklad o absolvování:

Doklad o absolvování kurzu

Cena:
950 Kč

Pro vystavení dokladu o absolvování je nutné uvést datum narození, prosím doplňte tuto informaci do poznámky.

Bližší informace na stránkách CŽV.

    Vzdělávací akce je věnována základnímu aerobiku jako součástí výchovně vzdělávacího programu na základních a středních školách v rámci tělesné výchovy. Účastníci budou seznámeni se základními zásadami, kroky, výuky choreografie a náměty aerobiku, cvičení při hudebním doprovodu. Následující informace jsou vhodnou metodickou příručkou pro učitele, kteří se snaží zkvalitnit své hodiny tělesné výchovy a rozvíjet všestranně pohybový systém.

    Teorie – 1 hodina – důraz na věkové zákonitosti a zásady výběru vhodných prvků v aerobiku, intenzita cvičení, reakce dětského organismu na zátěž, specifika motorického vývoje dětí a mládeže, skladba cvičební jednotky základního aerobiku.

    Praxe – 4 hodiny
    Základní aerobik – nácvik techniky základních kroků a krokových variací v aerobiku s hudebním doprovodem, postupné navazování do bloků – jednoduché choreografie, výuka vnímání hudby a reakce na ni, rozlišení tempa a rytmu. Nácvik správného držení těla, základní gymnastika na rozvoj všestrannosti a koordinačních schopností, flexibility. Přehled soutěží v aerobiku – Soutěžní Aerobik master class, Aerobic team show, Fitness soutěže.

Celková cena: 950 Kč vč. DPH