angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravný kurs k přijímací zkoušce do bakalářského studia Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury - Jaro 2018

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Uchazečům o studium nabízíme kurs, který může napomoci úspěšné přípravě na přijímací zkoušku. Kurs povedou učitelé našeho oboru; jeho náplní bude šest lekcí z filmové teorie a z dějin české a světové kinematografie v celkovém rozsahu 12 výukových hodin.

Kurs se uskuteční 27. a 28. dubna 2018 v náhradních prostorách Filozofické fakulty MU v Brně, v areálu VUT, Údolní 53, budova Ul, 3. patro, učebna U34.

  Termín konání

  27. a 28. dubna 2018

  Doba konání

  Pátek od 15:00 do 18:45, včetně přestávek.
  Sobota od 8:30 do 16:00, včetně přestávek.

  Kurz je koncipován jako orientační přehled o znalostech, které jsou obsahem přijímací zkoušky na obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.

  Program

  Pátek 27. dubna 2018

  • 15:00 – 15:20    Prezence účastníků
  • 15:20 – 15:30    Výběr témat k sobotní lekci z dějin světové kinematografie (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.)
  • 15:30 - 17:00     Lekce z dějin české kinematografie (Mgr. Michal Večeřa)
  • 17:15 – 18:45    Lekce z dějin světové kinematografie II (Mgr. Michal Večeřa)

  Sobota 28. dubna 2018

  Nocleh ani stravu nezajišťujeme.

  Kurz nelze chápat jinak než jako placenou službu; jeho absolventi si nemohou nárokovat přednostní práva při vlastním přijímacím řízení. O přijetí budou rozhodovat výhradně znalosti a schopnosti prokázané u přijímací zkoušky.

  Kontaktní osoba pro případné dotazy: Patricie Twardowska, tel. 549 49 1583, e-mail: twar@phil.muni.cz

  Těšíme se na Vás!

  Upozornění

  Objednávka nám slouží zároveň jako Vaše závazná přihláška k přípravnému kurzu. Nezaplacená objednávka je po splatnosti automaticky zrušena a zákazník je vyřazen ze závazné evidence uchazečů.

  Platba výhradně bankovním převodem.

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH