angličtinaPřihlášení do IS MU

Intenzivní přípravný kurz pro obor Španělský jazyk a literatura (2018)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Datum konání: 17. 3. 2018
Místo konání: FF MU, Budova G, Gorkého 7, Brno 602 00

    Program:
    Blokovou výuku formou seminářů zajišťují vyučující Ústavu románských jazyků a literatur FF MU. Prezenční výuka je zaměřena na rozvoj základních jazykových kompetencí ve španělštině a současně poskytne přehled společenského a kulturního kontextu v hispanofonních jazykových oblastech. Navazuje na ni rozšiřující e-learningový kurz v ELFu (tj. v e-learningovém prostředí, v němž je realizována část výuky v bakalářském i magisterském cyklu).

    • Doporučená vstupní znalost španělského jazyka na úrovni A2 dle SERR.
    • Maximálně 15 osob na skupinu.
    • V ceně jsou zahrnuty všechny studijní materiály včetně přístupu k e-learningovému kurzu. Po úhradě kurzovného bude účastníkům zaslána pozvánka s programem a upřesňujícími informacemi.

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH