angličtinaPřihlášení do IS MU

Náboženství a tělo

Obálka knížky
Sborník Náboženství a tělo zahrnuje příspěvky ze stejnojmenné konference rozdělené do šesti tematic kých sekcí. Úvodní studie poskytuje přehled teoretických perspektiv vztahu náboženství a těla v dis kurzu religionistiky a současně vytyčuje metodologický rámec dílčích témat. Členění příspěvků do te matických bloků věnovaných sexualitě, pojetí mrtvých, živých a jiných neobvyklých těl v křesťanství , medicínské regulaci těla a tělesnosti, cestám k tělesné dokonalosti, genderovým perspektivám a te chnologii a metaforám těla překonává pohled vázaný na jednotlivé kulturní a náboženské tradice a na bízí možnosti širokého srovnání napříč kulturami. Jednotlivé případové studie přinášejí poznatky o tom, jakým způsobem v současnosti i v minulosti ustanovují náboženské symbolické řády hranice fungo vání a života těl, a ukazují, že pozitivní či negativní fascinace tělem byla konstitutivním rysem v ětšiny kultur. Řada příkladů z nejrůznějších náboženských tradic dokládá, že právě náboženství hrál a neopominutelnou roli v procesu sociální …více

Autoři
Iva Doležalová, Eleonóra Hamar, Luboš Bělka
Obsah knihy
  • ISBN 80-210-4115-3
  • Počet stran: 280
  • Vazba brožovaná
  • Formát 145 x 205 mm
  • Klíčová slova sexualita, pojetí těl v křesťanství, medicínská regulace těla a tělesnosti, cesty k tělesné dokonalosti, genderové perspektivy, metafory, případové studie
  • Obor religionistika
  • Rok vydání: 2006

Celková cena: 239 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Religionistika