angličtinaPřihlášení do IS MU

Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus

Obálka knížky
Kniha se zabývá tibetským utopickým mýtem o Šambhale, jeho politickou aktualizaci v Burjatsku a Mon golsku v první třetině 20. století. Vedle textových zdrojů se kniha zabývá i rozmanitými výtvarnými zobrazeními Šambhaly a jejího posledního mýtického krále Rudry Čakrina. Šambhalský mýtus představuje jednu z tradičních forem tibetské buddhistické eschatologie. Mýtus sam otný, jakož i rozmanitá výtvarná zobrazení s ním spojená, vyvolal v euroamerickém prostředí od 18. století dodnes velký zájem jak akademických badatelů, tak i západních buddhistů, mystiků, tibetofil ů atp. Kromě Tibetu byla Šambhala neobyčejně populární i v dalších oblastech rozšíření tibetského b uddhismu, jako je na příklad Mongolsko a Burjatsko Zde šambhalský mýtus v průběhu 20. století prodě lával vlastní, na Tibetu nezávislý vývoj, politicky se aktualizoval, a to zejména ve dvacátých a tř icátých letech.

Autoři
Luboš Bělka
Obsah knihy
  • ISBN 80-210-3491-2
  • Počet stran: 172
  • Vazba brožovaná
  • Formát 145 x 205 mm
  • Klíčová slova Šambhalský mýtus, tibetský buddhismus, Burjatsko, Mongolsko
  • Obor religionistika
  • Rok vydání: 2004

Celková cena: 102 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Religionistika