angličtinaPřihlášení do IS MU

Filosofie náboženství. Pokus o typologii

Obálka knížky
Publikace předkládá základní typologii metodologických a obsahových postojů v moderní filosofii náb oženství. Soustřeďuje se na vykreslení filosofických předpokladů jednotlivých typů a směrů filosofi e náboženství a podává jejich charakteristiky. Upozorňuje rovněž na nemalé problémy, které jsou spj aty s filosofickým vyjádřením náboženské problematiky, a pokouší se o vyjasnění vztahu mezi filosof ií náboženství a religionistikou. Značnou pozornost věnuje znázornění tradice moderní české filosof ie náboženství, která dosud nebyla popsána. Součástí knihy je rozsáhlá bibliografie monografických prací o filosofii náboženství.

Autoři
Břetislav Horyna, Helena Pavlincová
Obsah knihy
  • ISBN 80-210-1978-6
  • Počet stran: 251
  • Vazba brožovaná
  • Formát 155 x 230 mm
  • Klíčová slova filosofie náboženství
  • Obor religionistika
  • Rok vydání: 1999

Celková cena: 136 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Religionistika