angličtinaPřihlášení do IS MU

U3V: Kulturní dědictví a památková péče na Moravě 2018/2019

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku.

Výuka v kurzech Univerzity třetího věku probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Jednotlivé přednášky základního programu trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jedenkrát za čtrnáct dnů od října do května v prostorách Masarykovy univerzity.

Podmínky vzdělávání v kurzech U3V: Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné. Pro akademický rok 2018/19 bylo stanoveno ve výši 800,- Kč.

V případě jakýchkoliv problémů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: u3v@rect.muni.cz

Celková cena: 800 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Univerzita třetího věku