angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí (JS2018)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Základem kurzu je osvojení teoretických poznatků a praktických dovedností první pomoci, které jsou potřebné k zajištění zdravotnického zabezpečení akcí pořádaných pro děti. Kurz bude vyučován prostřednictvím přednášek a praktických cvičení. V rámci přednášek bude využíváno nejen frontální výuky, ale i diskuzí nad modelovými příklady, simulacemi, video rozbory a ukázkami využití pomůcek.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Kurz je určen pro pedagogické pracovníky předškolního vzdělávání (nutné doložit kopii maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu) a pedagogické pracovníky základních škol (nutné doložit kopii VŠ diplomu).

  Profil absolventa:
  Absolvent kurzu se stane zdravotníkem zotavovacích akcí (v souladu s vyhláškou 108/2001 Sb, resp. 422/2013 Sb, a se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - §108).

  Garant kurzu: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

  Lektor kurzu: PhDr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

  Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin, které budou rozděleny do šesti vyučovacích dnů

  Termín zahájení kurzu: 4. 5. 2018 (další termíny: 11. 5., 18. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6.)

  Obsahový plán kurzu:
  1. Základy stavby a funkce lidského těla
  Stavba a funkce lidského těla – dílčí orgánové soustavy
  2. První pomoc – teoretická část
  3. První pomoc – praktická část
  4. Péče o nemocné
  5. Základy zdravotnické dokumentace
  6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
  7. Hygiena a epidemiologie

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Kurz je ukončen písemným testem. Test bude mít 20 otázek. Pro splnění bude třeba 15 správných odpovědí. Zpětná vazba v rámci praktického nácviku první pomoci. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 2 900 Kč

  Termín podání přihlášky: do 30. 4. 2018

  Počet uchazečů: max. 10

  Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-34813/2017- 1-125).

Celková cena: 2 900 Kč vč. DPH