angličtinaPřihlášení do IS MU

Historia Populi

Obálka knížky
Publikace přibližuje vývoj českých dějin v poněkud jiné podobě, než jsme běžně zvyklí. Tradiční výklad, redukující dějiny zejména na přehled politických událostí a hospodářských přeměn, vojenských střetů, výčty panovníků, diplomatických jednání a aktů byl zde opuštěn. Naopak se do středu pozornosti dostanou dosud spíše jen okrajově zmiňované okruhy lidských aktivit na pozadí historického vývoje spolu s jednotlivými oblastmi života člověka v té které historické době neboli kultura každodennosti jako způsobu obživy, fungování sociálních a pracovních vztahů, vyprávění o živé a tvořivé práci lidí, kteří vlastní činností při značné závislosti na přírodě vytvářeli a formovali v jejím rámci svůj lidský svět, svět hmotné a duchovní kultury, vzájemných rodinných vztahů. Toto „zpětné zrcadlo“ dějin představuje volnou a mnohdy i zábavnou procházku historií českých zemí. Některé projevy minulých generací mohou ve čtenáři vyvolat nejen obdiv, pokoru a úctu, ale i úsměv nebo údiv nad tím, jak lidé mnohdy mysleli a jednali i v těch nejvšednějších situacích, což …více

Autoři
František Čapka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-8791-0
  • Počet stran: 311
  • Vazba vázaná
  • Formát 297 x 210 mm
  • Klíčová slova lidské aktivity, kultura každodennosti, denní aktivity, populárně naučný text, „knihskladatel“, „zpětné zrcadlo“, české země, čtenář
  • Obor historie
  • Rok vydání: 2018

Celková cena: 490 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Dějepis