angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz rozvoje digitálních kompetencí – podzim 2018 (KPI33)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Kurz probíhá v podzimním semestru.

Cílem předmětu je ukázat širší kontext digitálních kompetencí. Vycházíme při tom z DigComp, který definuje pět kompetenčních oblastí, v rámci kterých by se měl každý občan rozvíjet. Snaží se ukázat, jak jednotlivé kompetence ovlivňují a mění informační společnost a jaké dopady může mít jejich rozvoj nebo naopak absence. Současně se snaží také o jejich praktické prohloubení.

Celý sylabus najdete zde.

Kurz probíhá v prostředí webových stránek a interaktivní osnovy IS MUNI.

Tvůrce kurzu a kontaktní osoba: Michal Černý

 • Kurz rozvoje digitálních kompetencí

  Cílem předmětu je ukázat širší kontext digitálních kompetencí. Vycházíme přitom z DigComp, který definuje pět kompetenčních oblastí, v rámci kterých by se měl každý občan rozvíjet. Snaží se ukázat, jak jednotlivé kompetence ovlivňují a mění informační společnost a jaké dopady může mít jejich rozvoj nebo naopak absence. Současně se snaží také o jejich praktické prohloubení.
  • Filozofická fakulta
  Vyučující

  Osnova
  Kurz kopíruje DigComp:
  Úvodní vymezení digitálních kompetencí
  Informační a datová gramotnost
  Komunikace a spolupráce
  Tvorba digitálního obsahu
  Bezpečnost
  Řešení problémů
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
  Informace učitele
  http://kisk.phil.muni.cz/digicomp
  Kurz je k dispozici online.

  Skupina pro komunikaci: https://www.facebook.com/groups/kpi33/

Celková cena: 600 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Filozofická fakulta