angličtinaPřihlášení do IS MU

Podpořte Bioskop

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Podpořte Bioskop

Motto Bioskopu zní “Slyšet a zapomenout. Vidět a pamatovat si. Vyzkoušet a pochopit.” Tímto čínským příslovím se řídí všechny aktivity, na kterých se centrum podílí. Jeho cílem je zvýšit zájem dětí a mladých lidí o studium přírodovědných oborů a zároveň umožnit veřejnosti nahlédnout do tajů vědy. Lektoři v jednotlivých kurzech seznamují účastníky s danou problematikou hravou a pro ně tedy snadněji uchopitelnou formou. Snaží se jim ukázat, že věda nemusí být nutně složitá a nudná, ale že dokáže být i zábavná.

Více o našich aktivitách se dozvíte na http://bioskop.muni.cz/ a v našem videu.

Pokud se Vám naše myšlenka líbí, můžete nás již teď podpořit darováním prostředků na chod centra nebo jeho vybavení.

1 darovací jednotka = 50 Kč

Celková cena: 50 Kč vč. DPH