CzechIS MU Login

Kurz Přípravný kurz anglického jazyka B2 pro obor Učitelství odborných předmětů (PS2018)

This item is currently unavailable.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy.

  Charakteristika programu:
  Přípravný kurz anglického jazyka k dosažení úrovně B1+ až B2 SERRJ (čtení, psaní, poslech, mluvení, slovní zásoba, gramatika) určený pro kombinované navazující magisterské studium a odpovídající celoživotní vzdělávání.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Středně pokročilá znalost anglického jazyka (B1 SERRJ).

  Garant kurzu: katedra FCHOV PdF MU a oddělení CJV na PdF MU

  Lektor kurzu: Mgr. Jana Kollárová (odd. CJV na PdF MU)

  Délka kurzu: 10 hodin

  Termín konání kurzu: 4. 1. 2019 (4 hodiny) a 5. 1. 2018 (6 hodin) v prostorách PdF MU, Poříčí 7/9/31 (Bližší informace budou účastníkům kurzu zaslány v případě otevření kurzu prostřednictvím e-mailu).

  Obsahový plán kurzu:
  Rozvíjení komunikační kompetence v anglickém jazyce na úrovni B1+ až B2 SERRJ: Rozšiřování a procvičování obecné i oborové slovní zásoby, procvičování gramatických struktur (užití časů, způsobových sloves, trpného rodu, podmínkových vět aj.), rozvíjení dovednosti poslechu, mluvení, čtení a psaní.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen písemným testem na úrovni B1+ až B2 SERRJ.

  Cena kurzu: 3 000 Kč

  Termín podání přihlášky: od 26. 11. do 5. 12. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU)

  Počet uchazečů: min. 8, max. 15

Total: 3 000 CZK incl. VAT