angličtinaPřihlášení do IS MU

Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření (JS2019)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program a obor speciální pedagogika. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Absolvent bakalářského nebo magisterského studia pedagogického zaměření. Jedná se o absolventy bakalářského nebo magisterského studia:

  • učitelství pro mateřské školy
  • vychovatelství
  • sociální pedagogika
  • sociální práce
  • učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • učitelství pro 2. stupeň ZŠ
  • ergoterapie
  • fyzioterapie
  Profil absolventa:
  Absolvent bakalářského studia s rozšířeným studiem speciální pedagogiky.

  Garant kurzu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

  Lektor kurzu: vyučující Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU

  Délka kurzu: 1 semestr - jarní semestr 2019

  Termín zahájení: únor 2019

  Obsahový plán kurzu: 3 povinné předměty + 2 povinně volitelné předměty (podle zvolené varianty - viz přihláška)

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019 (přihláška ke stažení zde) - vyplněnou přihlášku spolu s úředně ověřenou (v případě absolventů MU prostou) kopií VŠ diplomu můžete přinést osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání (dále CCV), vhodit do schránky CCV (vedle Podatelny na Poříčí 7) nebo poslat poštou na adresu CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

  Počet uchazečů: neomezen

  Poznámka: Kurz není akreditován.

Celková cena: 15 000 Kč vč. DPH