angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz anglické gramatiky G2.1: Jaro 2019/ Grammar review: Spring 2019

Úroveň podle SERR:
B2
Termín konání:
Od 25. února 2019 do 13. května 2019 (11 týdnů výuky/22 vyučovacích hodin)
Rozvrh:
Pondělí od 17:00 do 18:30 (1 x 90 min.)
Místo konaní:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, budova L, Veveří 28, 602 00 Brno, učebna L 41
Lektoři:
Mgr. Pavla Nováková
Cena za vyučovací hodinu:
81 Kč/45 minut

 • Popis kurzu / Course description

  Popis kurzu:
  Kurz je zaměřen na zopakování a procvičení anglické gramatiky. Hlavní náplní kurzu v jarním semestru bude přehled a opakování složitějších gramatických jevů doplněný procvičováním předložek a předložkových vazeb a procvičováním frázových sloves..
  Důraz je kladen na procvičení gramatických jevů v kontextu. Kurz povede zkušený a kvalifikovaný český lektor, který dokáže gramatiku náležitě vysvětlit a procvičit. Gramatické jevy odpovídají úrovni B2 podle Středoevropského referenčního rámce, tedy úrovni zkoušky FCE.

  Kurz je vhodný k přípravě na zkoušku z akademické angličtiny, kterou zastřešuje Centrum jazykového vzdělávání.

  Gramatická náplň:

  • Conditionals - present, past and mixed
  • Articles
  • Gerund vs infinitiv
  • Modal verbs (abilities + speculation)
  • Reported speech, reporting verbs
  • Collocations, prepositions
  • Phrasal verbs

  Všechny učební materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

  Bližší informace o kurzu poskytne Mgr. Markéta Pilařová, 603-241692, 54949 4894, pilarova@phil.muni.cz.

  Těšíme se na Vás!

Celková cena: 1 790 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 22. 4. 2019 14:35 | Dostupná kapacita: 2