angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz simulačních technik - úroveň I (5.2.-6.2.2019)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Datum konání: 5.2. - 6.12.2019

Kurz je určen pouze zájemcům mimo MU.

  Program dvoudenního kurzu:

  ÚTERÝ 5.2.2019
  8.00 – 10.00
  Historie a současnost simulační techniky, virtuální chirurgie. Přínos simulace ve vzdělání lékařů, etické faktory.
  Představení výbavy simulačního centra, zejména systémů virtuální chirurgie Simbionix.
  Seznámení účastníků s průběhem kurzu a softwarem. Zadání účastnických účtů. Poučení o obsluze hardwaru, výměnách nástrojů, bezpečnosti a zodpovědnosti.
  10.00 – 12.00 Nácvik dovedností I
  Představení jednotlivých úkolů. Každé jednotlivé cvičení je nejprve provedeno lektorem na lektorském účtu. Poté každý účastník provádí cvičí pod přímým dozorem lektora.
  Účastník je seznámen s kritérii, která jsou u toho kterého cvičení hodnocena. Task 1-5.
  13.00 – 18.00 Nácvik dovedností II
  Pokračování v plnění úkolů na simulátorech za dohledu lektora, Task 7 (manipulace s tkání a nůžkami), Task 9 (orientace v prostoru a perspektivě, bimanuální koordinace).
  Prezentace možností laparoskopického šití a uzlení. Nácvik prosté sutury a několika druhů intrakorporálních uzlů. Suture task 5

  STŘEDA 6.2.2019
  8.00 – 12.00 Základní laparoskopické operace
  Popis techniky laparoskopického operování u nejběžnějších výkonů – laparoskopická appendektomie a cholecystektomie. Anatomické poznámky z pohledu laparoskopie.
  Prezentace materiálového vybavení, nástrojů a portů. Strategie umisťování portů. Nácvik jednotlivých úkonů při cholecystektomii.
  Virtuální operace žlučníku rozdělená do jednotlivých částí (Task 2-4).
  13.00 – 17.30
  Provedení kompletní laparoskopické cholecystektomie v různých anatomických variantách a rozsahu zánětu (Lap Chole Case 1,4).
  Laparoskopická apendectomie a možnosti ošetření při anatomických varietách a zánětlivých změnách.
  17.30 - 18.00
  Zhodnocení výsledků, předání certifikátů, zakončení kurzu.

  Organizační údaje:
  Místo konání:
  I.simulační centrum virtuální chirurgie v ČR, Sekretariát I.chirurgická klinika, FN U sv. Anny, Pekařská 53, Brno
  Garanti kurzu a lektoři:
  prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc; doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.; odb. as. MUDr. Petr Vlček, Ph.D.; odb.as. MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D; MUDr. Jakub Habr
  Počet účastníků v kurzu: 3

Celková cena: 9 900 Kč vč. DPH