angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravný kurs k přijímací zkoušce k bakalářskému programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Uchazečům o studium nabízíme kurs, který může pomoci úspěšné přípravě k přijímací zkoušce. Kurs povedou učitelé našeho oboru; jeho náplní bude šest lekcí z filmové teorie a z dějin české a světové kinematografie v celkovém rozsahu 12 výukových hodin. Kurs se uskuteční 22. a 23. března 2019 v prostorách Ústavu filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno, budova C, 3. patro, učebna (kinosál) C34.

  Termín konání
  22.–23. března 2019
  Pátek 22. 3. od 15:00 do 18:45, včetně přestávek.
  Sobota 23. 3. od 8:30 do 16:15, včetně přestávek.

  Kurs je koncipován jako orientační přehled o znalostech, které jsou očekávány u přijímací zkoušky k bakalářskému programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.
   
  Program kursu:
   
  Pátek 22. března
  15:00–15:15 Prezence účastníků
  15:15–15.25 Výběr témat k sobotní lekci z dějin světové kinematografie (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.)
  15.30–17.00 Lekce z dějin české kinematografie I (Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.)
  17.15–18.45 Lekce z dějin české kinematografie II (Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.)
   
  Sobota 23. března
  8.30–10.00 Lekce z dějin světové kinematografie I (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.)
  10.15–11.45 Lekce z dějin světové kinematografie II (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.)
  12.00–12.30 Informace k přijímacímu řízení (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.)
  12.30–13.00 Polední přestávka
  13.00–14.30 Lekce z filmové teorie I (Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.)
  14.45–16.15 Lekce z filmové teorie II (Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.)
   
  Poplatek: 1700 Kč.
   
  Nocleh ani stravu nezajišťujeme.
  Kurs nelze chápat jinak než jako placenou službu; jeho absolventi si nemohou nárokovat přednostní práva při vlastním přijímacím řízení. O přijetí budou rozhodovat výhradně znalosti a schopnosti prokázané u oborového testu.
  Kontaktní osoba pro případné dotazy: Patricie Twardowska, tel. 549 49 1583, e-mail: twar@phil.muni.cz
   
  Těšíme se na Vás!

Celková cena: 1 700 Kč vč. DPH