angličtinaPřihlášení do IS MU

Konference SCO 2009 - účastník z MU

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Úhrada za účast na konferenci SCO 2009

Tento konferenční poplatek je určen výhradně pro účastníky z Masarykovy univerzity, kteří hradí vložné z interních prostředků ústavu/fakulty/grantu.

UPOZORNĚNÍ: Do poznámky v objednávce uveďte

 • číslo zakázky, z níž bude vložné hrazeno,
 • jméno správce zakázky.
Další účetní operace – vystavení a úhradu vnitropodnikové faktury – provedou ekonomická oddělení fakult.

POZOR: Z interní zakázky bude hrazena nikoliv cena po slevě (0 Kč), nýbrž běžná cena (800 Kč).

 • Konference SCO 2009

  Běžná cena: 800 Kč (včetně 19 % DPH)

  Mezinárodní odborná konference SCO 2009, pořádaná ve dnech 16. a 17. 6. 2009 Filozofickou fakultou a Pedagogickou fakultou MU
  ve spolupráci s Fakultou informatiky MU a Ústavem výpočetní techniky MU.

  Hlavní téma: Trendy v e-learningu (e-learning 2.0, technologie, výukové systémy...)

  Další témata:

  • metodika v e-learningu, její specifika ve výuce na SŠ a VŠ
  • metody a výsledky základního a aplikovaného výzkumu v e-learningu
  • sdílení elektronického výukového obsahu
  • digitální knihovny, jejich standardy a propojení s výukou
  • e-learning v celoživotním vzdělávání
  • e-learning ve výuce jazyků a v jiných humanitních oborech, blended e-learning
  • multimediální podpora praktické a laboratorní výuky v lékařských a dalších příbuzných oborech
  • normy a e-learningové standardy

  Webové stránky konference SCO 2009

  Kontakt:

Celková cena: 0 Kč vč. DPH