angličtinaPřihlášení do IS MU

XXVII. Brněnské dny praktického lékařství "Vybrané aspekty komplexního přístupu v ordinaci praktického lékaře" 20.-21.9.2019

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Nezapomeňte! V případě objednání vstupu pro více účastníků (více kusů), nezapomeňte prosím uvést do poznámky k objednávce jména, příjmení a tituly všech účastníků.

  PROGRAM:

  Pátek 20.9.2019
  Organizační část (14:00 - 15:00 hod.)
  Registrace účastníků 14:00 - 14:30
  Slavnostní zahájení, úvodní slova hostů, vystoupení členek Filharmonie Brno 14:30 - 15:00

  Odborná část (15:00 - 16:30 hod.)
  Praktické lékařství 2019 – Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
  20 let existence kliniky – Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

  Domácí péče a další terénní služby
  Aktuální situace poskytování domácí péče v ČR – Pracoviště ošetřovatelské péče s. r. o. Hradec Králové
  Domácí hospic – MUDr. Regina Slámová – Hospic sv. Alžběty Brno
  Umíme rozpoznat patologie formální i neformální péče? – Spondea o. p. s.

  Přestávka, občerstvení (16:30 - 17:00 hod.)

  Odborná část (17:00 - 18:20 hod.)
  Posudková problematika
  Novinky v IT technologiích pro ordinaci praktického lékaře - CGM
  Novinky v systému příspěvků na péči
  Mimořádné výhody – přehled a indikace
  Způsobilost k řízení motorových vozidel – legislativa a realita – Mgr. Veronika Kurečková

  Sobota 21.9.2019
  Odborná část (8:30 - 10:00 hod.)
  Laboratorní blok
  Interpretace změn jaterních testů – MUDr. Jan Šlapák (FN Brno - IGEK)
  Laboratorní vyšetření – přínosy a rizika v terénní praxi – MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D. (FN Brno – OKB)
  Mikronutrienty a jejich makro význam – Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (LF MU, FN Brno – KIGPL)
  Novinky v laboratorní technice pro ordinaci praktického lékaře – AeskuLab

  Přestávka, občerstvení (10:00 - 10:30 hod.)

  Odborná část (10:30 - 12:00 hod.)
  Farmakoterapeutický blok
  Léčba bolesti – MUDr. PhDr. Nováková Zdeňka, Ph.D. (Praktická lékařka pro dospělé – Hrušovany u Brna)
  Novinky v antibiotické léčbě pro terénní praxi - MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. (FN Brno – KICH)
  Lékové interakce nových léčiv - PharmDr. Milan Juhás (FNUSA – Nemocniční lékárna)
  Rostlinné léčivé přípravky a jejich lékové interakce v běžné ambulantní praxi – PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D.

  Zakončení konference (12:00 - 12:15 hod.)

  Místo konání konference: Masarykova univerzita, AULA Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno

  Informace:
  Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU,
  Jitka Skládaná, tel.: 54949 1364 nebo e-mailem: skladana@med.muni.cz
  Kamenice 3, 625 00 Brno

  Vědecká konference je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání a je bonifikována Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester.

  Konferenční poplatek činí 700,- Kč.

  Přihlašování na konferenci: Stránky Obchodního centra MU
  Do poznámky uveďte, prosíme, titul, jména a příjmení přihlášených osob!
  V případě, že budete požadovat daňový doklad, je nutno při pořizování objednávky v Obchodním centru MU vyplnit požadovanou fakturační adresu, tj. název firmy vč. IČ a DIČ. Na základě těchto údajů je možno interaktivně vytisknout přímo z Obchodního centra daňový doklad.

  Koordinátor:
  prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

  Organizátor:
  MUDr. Vladimír Marek

Celková cena: 700 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Konference