angličtinaPřihlášení do IS MU

Arabština pro mírně pokročilé (podzim 2019)

  V kurzu pro mírně pokročilé budou studenti schopni ovládat další gramatické kategorie (množné číslo, určitý člen, jmennou větu, přívlastek shodný, slovesnou větu), budou moci porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na nejzákladnější informace. Také budou schopni číst s porozuměním vokalizovaných i nevokalizovaných textů a budou moci napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách.

  KDY:
  26. 9. – 12. 12. 2019
  ROZSAH:
  12 týdnů, 1 x 90 min. týdně
  ČASOVÝ ROZVRH:
  Čtvrtek 18:00 – 19:30
  KDE:
  Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2, 602 00, Brno
  PRO KOHO:
  Studenti, zaměstnanci MU, veřejnost
  VYUČUJÍCÍ:
  Ing. René Motlak, motlakrene@centrum.cz
  KONTAKT:
  koordinator@cjv.muni.cz

Celková cena: 1 200 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 19. 9. 2019 vč. | Dostupná kapacita: 9