CzechIS MU Login

Kurz Netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ) (PS2019)

This item is currently unavailable.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/prijimaci-rizeni-czv/kurzy-pedagogicke-fakulty

  Charakteristika programu:
  Obsahovou náplní kurzu je cvičení na velkém míči, hravý tanec, dětský pilates, cvičení při hudbě, cvičení s využitím overballu, netradiční hry pro rozvoj jednotlivých oblastí RVP a hry motivované básničkami a říkankami. Kurz přináší nabídku zábavného cvičení, které nenásilnou formou přinese dětem tolik potřebný pohyb a podpoří rozvoj koordinace a síly zábavnou formou výuky. Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi. Nabídka souboru cvičení vytvořených pro děti předškolního a školního věku umožní zatraktivnit hodiny. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ vychovatelům ŠD.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně ZŠ, MŠ a vychovatelům ŠD. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

  Profil absolventa:
  Absolvent kurzu CŽV využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi. Současné směry představených netradičních přístupů k tělesnému pohybu uplatní ve výuce.

  Lektor kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Iva Kouřilová

  Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)

  Termín konání kurzu: 3. 11. 2019

  Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut) + přestávka
  - teoretická část - základy (1 hod.) - představení vhodné literatury a multimediálních materiálů, základní představení jednotlivých prezentovaných pohybových činností
  - praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (6 hod.)
  - zpětná vazba, metodické výstupy a diskuze účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu:
  760 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU) Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (janoskova@ped.muni.cz) na místě.

  Termín podání přihlášky: do 20. 10. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu (podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání) je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

  Počet uchazečů: min. 6, max.30

Total: 760 CZK incl. VAT