angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz CAMP HORSKÁ KOLA 2019 (PS2019)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Charakteristika programu:
  Kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností pro jízdu na horském kole. Jedná se především o výuku individuální techniky při jízdě, specifika techniky jízdy dětí a metodiku výuky dětí. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům MS a 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD. Cílem kurzu je seznámit účastníky nejen s jízdními dovednostmi, ale také se základy bezpečnosti jízdy dospělých i dětí, specifiky jízdy ve skupině, technickými parametry kol, základními opravami, tipy pro zlepšení výkonnosti a cyklistickou výživou a regenerací. Součástí kurzu jsou společné vyjížďky na kolech, hry na kolech, videoukázky s MTB tématikou, základní péče o kola, doplňkové aktivity, společenské večery.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno studentům, pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. stupně ZŠ a vychovatelům ve ŠD a dále i veřejnosti.

  Profil absolventa:
  Absolvent bude vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti cykloturistiky a jízdy na horských kolech se zaměřením na jízdu dětí. Získá zásobník podnětů pro výuku dětí na školách a školkách v přírodě a v outdoorovém prostředí.

  Garant kurzu: Mgr. Marek Trávníček

  Lektor kurzu: Mgr. Marek Trávníček

  Délka kurzu: čtyřdenní praktický kurz (celkem 40 vyučovacích hodin)
  1. den - 8.00 sraz na hřišti Poříčí 31, odjezd na vlak a odjezd z Brna vlakem jen s kolem (odvoz zavazadel zajištěn), přeprava na Vysočinu, výuka základní techniky – MTB traily Nové Město na Moravě, přejezd do Březin – ubytování, večer teorie, posezení (grilování, hry)
  2. den – celodenní výjezd Toulovcovy Maštale, večer teorie, posezení
  3. den – výjezd po okolí okružní trasa na Devět Skal, hry, večer teorie, posezení
  4. den – dopolední výjezd, teorie, odpoledne návrat vlakem do Brna (převoz zavazadel zajištěn), návrat v 18.00
  Pozn.: Změna programu vyhrazena.

  Termín konání kurzu: 22. 9. 2019 – 25. 9. 2019

  Obsahový plán kurzu:
  Výuka dovedností a znalostí v oblasti cykloturistiky, především horských kol.
  Teoretická část
  Zásady první pomoci, bezpečnost a předpisy - 1 hod.
  Výzbroj, výstroj a technologie - 2 hod.
  Technika jízdy - 1 hod.
  Výživa - 1 hod.
  Etnografie krajiny, trasy - 1 hod.
  Praktická část
  Technika a metodika cykloturistiky - 26 hod.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníkům, kteří splní požadavky kurzu a absolvují jej v plném rozsahu, bude předáno osvědčení o absolvování kurzu.

  Cena kurzu: 1 500 Kč (platba přes Obchodní centrum MU)

  Termín podání přihlášky: do 19. 9. 2019 přes Obchodní centrum MU na základě zaplacení poplatku 1 500 Kč (zahrnuje ubytování, dopravu vlakem, převoz zavazadel z Brna a zpět do Brna, technické zabezpečení, povolena pouze platba z účtu na účet). Cena nezahrnuje stravu. Účastníci si budou vařit sami společně a na suroviny se složí na místě.

  Počet uchazečů: min. 8, max. 15

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH