angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Základní školní lyžování 5. – 11. 1. 2020 (PS2019)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

https://old.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy-czv/podzim-2019/zakladni-skolni-lyzovani

  Charakteristika programu:
  Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků potřebných pro správné sjíždění a zatáčení na lyžích.
  Rozsah kurzu je 7 dnů, z toho 1. den je vyhrazen pro příjezd a organizační a teoretické požadavky, 7. den pro odjezd a dopolední možnost oprav praktických ukázek (změna programu dle aktuálního počasí vyhrazena).

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (studenty i učitele) mateřských škol, základních škol (1. i 2. stupeň) a středních škol.

  Profil absolventa:
  Instruktor kurzu Základní školního lyžování dovede využívat teoretické poznatky a spojovat je s praktickými dovednostmi tak, že zvládne vedení družstva na zimních výcvikových kurzech základních a středních škol. Úspěšný absolvent bude schopen vést družstvo během vyučovacího procesu sjezdového a běžeckého lyžování, připravit vhodnou trasu pro celodenní výlet na běžeckých lyžích. Dále bude schopen zimní výcvikový kurz připravit a řídit jeho průběh. Potvrzením úspěšného splnění požadavků je vystavení licence Základní školní lyžování.

  Garant kurzu: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (vrbas@ped.muni.cz)

  Lektor kurzu: Mgr. Marek Trávníček, Mgr. Petr Vlček, Ph.D., Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

  Délka kurzu: sedmidenní kurz
  1. den – příjezd do Herlíkovic (organizace, teorie, běžky)
  2. – 6. den – teorie a praxe výuky sjíždění a zatáčení a běhu na lyžích
  7. den – ukončení a odjezd (změna programu vyhrazena)

  Obsahový plán kurzu:
  Teoretická část – 14 hod
  Zásady první pomoci - 1 hod
  Lyžařská výzbroj a výstroj a technologie - 2 hod
  Historie lyžování - 1 hod
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 4 hod
  Technika a metodika běhu na lyžích - 2 hod
  Didaktika lyžování - 3 hod
  Zkoušky – teorie - 1 hod
  Praktická část
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 26 hod
  Technika a metodika běhu na lyžích - 10 hod
  Zkoušky praxe (metodické výstupy, sjezd, běh).

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Teoretická část
  Písemný test sestavený z 20 otázek. Pro splnění je třeba 15 správných odpovědí, rozbor videa, vedení lyžařského deníku (hodnocení a zpětná vazba).
  Hodnocení prospěl (a)/neprospěl (a)
  Praktická část
  Sjezdové lyžování: oblouk v pluhu, oblouk z přívratu vyšší lyží, základní paralelní oblouk nebo carvingový oblouk, metodický výstup.
  Běžecké lyžování: střídavý běh dvoudobý, soupažný běh jednodobý.
  Hodnocení prospěl(a)/ neprospěl(a).
  (změna programu vyhrazena podle aktuálních podmínek)
  Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Pokud splní požadavky, obdrží také licenci Základní školní lyžování.

  Cena kurzu: přihlašovací poplatek 1 600 Kč + cena za ubytování, stravu, dopravu, skipas ve výši cca 5 500 Kč (bude se hradit zvlášť na místě kurzu)

  Termín podání přihlášky: do 13. 12. 2019 (přihlášení probíhá provedením objednávky kurzu přes Obchodní centrum a zaplacením poplatku 1 600 Kč)

  Počet uchazečů: min. 11, max. 25 (pořadí je určeno podle platby v Obchodním centru)

  Poznámka: Kurz je akreditován (MSMT-15835/2019-1-637).

Celková cena: 1 600 Kč vč. DPH