angličtinaPřihlášení do IS MU

Den absolventů - dar

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Dar univerzitě na podporu zajištění Dne absolventů 30. 5. 2009.

V případě, že budete chtít darovat větší částku, stačí po vložení do nákupního košíku změnit počet kusů tohoto daru na libovolnou částku.

Upozornění: Z legislativních důvodů není možné dar objednat stejnou objednavkou jako samotnou účast na dni absolventů. Proto prosíme o založení zvláštní objednávky. Děkujeme za pochopení!

  • Podpořte svoji univerzitu - prostor pro individuální dárcovství

    Masarykova univerzita má vedle svého poslání v oblasti výzkumu a vzdělávání také významnou kulturní úlohu. Vytváří prostor pro setkávání akademické a široké veřejnosti na společenských akcích, absolventů a přátel univerzity apod. Pravidla hospodaření s veřejnými prostředky však neumožňují v plné míře financovat aktivity, které nejsou přímo spojeny s hlavní činností univerzity, jsou však významné pro její další rozvoj a budování pozice na stále kompetitivnějším trhu vysokoškolského vzdělávání. Proto otevírá prostor nejen pro firemní partnerství, ale také pro individuální dárcovství jednotlivců, s konkrétním využitím finančních prostředků dle charakteru akce.

    Na jaře 2009 připravujeme Den absolventů MU. Pokud byste chtěli podpořit historicky první celouniverzitní setkání absolventů Masarykovy univerzity a UJEP větší částkou, než je cena vstupného, můžete tak učinit zde. Získané prostředky budou použity v rámci propagace akce a organizačního zajištění odpoledního programu na výstavišti.

Celková cena: 100 Kč vč. DPH